Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
20.01.2017

I strid med forskelsbehandlingsloven at opsige medarbejder på nedsat tid

Kathrine Frøkjær


Er arbejdsgiver forpligtet til at undersøge forskellige muligheder for at medarbejdere, der på grund af handicap kun kan arbejde på nedsat tid, kan fortsætte i virksomheden? Ja, fastslår Østre Landsret af dom den 19. januar 2017.


 


Sagen omhandlede


Sagen omhandlede en medarbejder i virksomhedens bogholderi, der maksimalt kunne arbejde 3 timer om dagen på grund af en kronisk smertetilstand. Der var i sagen enighed om, at medarbejderen var handicappet. Parterne var dog uenige om, hvorvidt det var i strid med forskelsbehandlingsloven at afskedige medarbejderen med hensyn til, at virksomheden skulle bruge en medarbejder på fuld tid.


 


Byrettens afgørelse


Byretten fandt ved deres behandling af sagen, at der var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var sket forskelsbehandling, og at det derfor var op til arbejdsgiveren at påvise, at der ikke var sket forskelsbehandling.


Byretten fandt dog, at arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden for, at det ville være uforholdsmæssigt byrdefuldt for virksomheden fortsat at have medarbejderen ansat, når pågældende kun kunne arbejde 3 timer om dagen. Byretten frifandt derfor arbejdsgiveren.


 


Anket til landsretten


På vegne HK blev sagen anket, og Østre Landsret fandt, ligesom byretten, at der var faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var sket forskelsbehandling pga. handicap.


Østre landsret fandt, at virksomheden ikke havde undersøgt, om medarbejderen kunne omplaceres, om medarbejderen kunne tilføres nye opgaver eller om forholdene eller arbejdet på anden vis kunne tilpasses således, at medarbejderen kunne fortsætte som ansat i virksomheden


Østre Landsret fandt derfor, at virksomheden havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven, da de opsagde medarbejderen.


 


Vores kommentarer


Vi bemærker, at dommen fastlår, at arbejdsgiver er forpligtet til at undersøge en række muligheder for, at medarbejdere, der på grund af handicap kun kan arbejde på nedsat tid, kan blive i virksomheden. Arbejdsgiver er således forpligtet til at undersøge mulighederne for omplacering, ændring af opgavesammensætning samt øvrige tilpasninger forud for en berettiget opsigelse.


Kun hvis det efter arbejdsgiverens undersøgelse viser sig, at det vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for virksomheden at beholde medarbejderen på nedsat tid, kan medarbejderen opsiges.


Du kan finde yderligere information om vores ansættelsesretlige område, hvor du kan læse nærmere om vores rådgivning og de sager, vi fører.


Flere nyheder
Om os