Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
13.03.2019

Hjernerystelse berettigede til dækning for tab af erhvervsevne

Kathrine Frøkjær


En byret har for nylig dømt et forsikringsselskab til at anerkende, at en kvinde er berettiget til fuld invalidepension samt præmiefritagelse fra den 1. januar 2014, efter hun pådrog sig en hjernerystelse under en fodboldkamp.


 


SLOG HOVED OG SKULDER UNDER EN FODBOLDKAMP


En kvinde var i april 2011 til træning med sit fodboldhold. Her skulle der spilles kamp. Under kampen blev hun fældet og faldt og slog hoved og skulder mod jorden.


I dagene efter begyndte hun at lide af hovedpine, kvalme og svimmelhed.


Hun blev sygemeldt af sin læge, og efter aftale med hendes chef, blev det besluttet, at hun skulle vente med at genoptage sit arbejde, til hun fik det bedre.  Men symptomerne forsvandt ikke, og i juni 2011 blev hun fyret.


 


HJERNERYSTELSE


Kort efter uheldet opsøgte kvinden et privathospital, der konstaterede, at hun havde symptomer på en hjernerystelse.


Symptomerne blev senere også bekræftet af vurderinger på Rigshospitalet, hvoraf det i november 2012 blev konstateret, at hun havde en hjernerystelse af sværere grad.


En neuropsykologisk vurdering fra maj 2013 kunne tilmeld konkludere, at hendes erhvervsevne var nedsat i betydelig grad.


 


AFVIST AF SELSKAB OG ANKENÆVN


Kvindens forsikringsselskab valgte i december 2011 at yde midlertidig dækning og at udbetale ydelser med henvisning til, at kvindens erhvervsevne var nedsat med mindst halvdelen i hendes hidtidige erhverv.


Men den 1. januar 2014 vurderede selskabet kvindens generelle erhvervsevne og fandt, at den generelle erhvervsevne ikke var nedsat med halvdelene eller mere, hvilket var kriteriet under forsikringen. Selskabet stoppede derfor med at udbetale ydelser til kvinden.


Kvinden valgte efterfølgende at indbringe afgørelsen for Ankenævnet for Forsikring, der dog gav selskabet medhold i dets vurdering.


Herefter hjalp vi kvinden med at anlægge en retssag.


 BYRETTENS AFGØRELSE


Byretten fandt, at selskabet skal anerkende, at kvinden er berettiget til fortsat fuld invalidepension samt præmiefritagelse efter den 1. januar 2014, og at hun fortsat er berettiget til ydelser fremover.


I sin begrundelse henviser byretten bl.a. til neuropsykologiske, psykiatriske, og neurologiske vurderinger samt udtalelser fra Retslægerådet, der samlet dokumenterer:  • At der er tidsmæssigt sammenfald  mellem ulykken og kvindens symptomer,

  • At hun ved ulykken fik en hjernerystelse (postcommotionelt syndrom),

  • At hendes tilstand er varig og stationær og uden tegn på forbedring,

  • At hendes symptomer vil bestå uanset jobfunktion,

  • At hun er blevet arbejdsprøvet i overensstemmelser med de regler og retningslinjer, der gælder her,

  • At der ikke er grundlag for at antage, at arbejdsprøvningen ikke har været rimelig, relevant eller tilstrækkelig, eller ikke har tilgodeset hendes skånebehov, og

  • At hendes erhvervsevne er nedsat i betydelig grad.


Derudover henviser retten til kvindens kommunale ressourceforløb, der fra perioden juni 2014 – juni 2017 viste, at hun maksimalt kan arbejde i 6 ½ – 7 timer om ugen, og at hun ikke er i stand til at øge sin arbejdstid herudover.


Af den grund fandt retten, at kvindens erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder, hvilket desuden støttes af, at hun fik tilkendt fleksjob i april 2018.


Selskabet har anket byrettens dom til landsretten.


 


KONTAKT


Spørgsmål til sagen eller tab af erhvervsevne forsikringer generelt kan rettes til advokat Gert Willerslev, der førte sagen for kvinden.


Flere nyheder
Om os