Tab af erhvervsevne

TAB AF ERHVERVSEVNE FORSIKRING 

En tab af erhvervsevne forsikring sikrer dig økonomisk, hvis du som følge af alvorlig sygdom eller ulykke mister en del af din erhvervsevne.

Typisk skal din erhvervsevne være nedsat med halvdelen eller en tredjedel, før du kan have ret til dækning.

Det lyder umiddelbart meget simpelt. Men sandheden er, at sager om tab af erhvervsevne kræver specialistviden for at blive håndteret korrekt.

Hos Elmer Advokater har vi opbygget en særlig ekspertise og erfaring med sager om tab af erhvervsevne. Her har vi hjulpet privatpersoner, selvstændige og virksomheder i deres sag over for forsikringsselskabet.

Har du spørgsmål eller brug for vores hjælp, er du velkommen til at kontakte os. Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

 

HVORDAN VURDERES TAB AF ERHVERVSEVNE?

De fleste tror, at tab af erhvervsevne vurderes ved at se på, hvor meget erhvervsevnen konkret er nedsat i forhold til det arbejde og den løn, som man havde inden sygdommen og eller ulykken.

Men sådan vurderer selskaberne det ikke.

Selskaberne ser i stedet på, hvor meget din erhvervsevne er nedsat generelt set.

Det betyder, at de sammenligner dig med fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder som dig. Og hvis de efter denne sammenligning vurderer, at din erhvervsevne er nedsat med halvdelen eller en tredjedel, er du berettiget til dækning.

 

HVILKE YDELSER KAN DU FÅ?

Vurderer selskabet, at du har krav på dækning, kan du være berettiget til både erhvervsevnetabsydelse, invalidesum og præmiefritagelse.

  • Erhvervsevnetabsydelse, også kaldet invalideydelse, er et fast månedlig beløb, du får udbetalt, indtil du er berettiget til alderspension.
  • Invalidesum er et engangsbeløb, som ofte først udbetales, når invaliditeten har varet uafbrudt i et år.
  • Præmiefritagelse sikrer, at din forsikrings- og pensionsordning holdes ved lige, uden du selv indbetaler til ordningen.

 

NÅR SELSKABET STOPPER UDBETALING AF TAB AF ERHVERVSEVNE

Flere forsikringskunder oplever, at deres forsikringsselskab pludselig stopper med at udbetale ydelser for tab af erhvervsevne – også selvom udbetalingen har foregået i flere år.

Ofte sker det, da selskabet mener, at forsikringskunden har genvundet sin erhvervsevne, hvorfor vedkommende ikke længere er berettiget til dækning.

Det er dog langt fra altid tilfældet, at selskabet har ret. Men for mange privatpersoner kan det være svært at modbevise.

I dette tilfælde har vi hjulpet en lang række klienter med fortsat at sikre deres dækning. Vi kender selskaberne og deres advokater, og de kender os. Derfor har vi gode erfaringer med at sikre resultater uden unødige tvister.

 

OVERVÅGNING AF FORSIKRINGSKUNDER

I flere sager, hvor selskabet stopper med at yde dækning ved tab af erhvervsevne, har selskabet benyttet overvågningsmateriale som bevis.

Der er eksempelvis tale om optagelser fra indkøb, fitnesscenteret eller oplysninger fra internettet m.m.

Vi er grundlæggende skeptiske over for selskabernes brug af overvågning. Dels kan det være krænkende, dels giver det et unuanceret billede af den enkeltes reelle situation.

Har dit selskabet foretaget overvågning af dig, er du velkommen til at kontakte os.

Læs også mere om emnet, som vi har skrevet om i vores forsikringsretlige magasin, perspektiv.

 

SÆRLIGE BETINGELSER FOR SELVSTÆNDIGE

Betingelserne for dækning ved tab af erhvervsevne er som udgangspunkt de samme for selvstændige. Det handler om at bevise, at erhvervsevnen er nedsat med halvdelen eller en tredjedel.

Men sager for privatpersoner og selvstændige er alligevel forskellige.

Vi oplever nemlig, at selskaberne kan afvise at yde dækning, hvis selskabet kan se, at den selvstændiges virksomhed – trods en personlig nedsat erhvervsevne – fortsat skaber indtjening.

Således vil selskabet ofte afvise af yde den selvstændige erhvervsdrivende dækning ved tab af erhvervsevne, hvis selskabet kan se, at vedkommende kan trække beløb ud af sin virksomhed.

Men der er forskel på indtjeningsevne og erhvervsevne. Og selvom den selvstændiges forretning fortsat generer indtægt, så ændrer det ikke på, at den selvstændiges erhvervsevne er nedsat.

Er du blevet mødt med lignende afvisning fra selskabet, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse af dine muligheder.

 

NÅR ARBEJDSGIVER HAR RET TIL FORSIKRINGSYDELSEN

Hvis en medarbejders erhvervsevne nedsættes, kan der være tilfælde, hvor arbejdsgiver er berettiget til medarbejderens forsikringsydelser.

Mange forsikringer indeholder vilkår om, at erhvervsevnetabsydelsen kan udbetales til arbejdsgiveren, hvis ansættelsesforholdet fastholdes, og hvis arbejdsgiveren fortsat betaler fuld løn til medarbejderen.

På den måde kompenseres arbejdsgiveren økonomisk for medarbejderens nedsatte erhvervsevne, ligesom medarbejderen undgår at blive afskediget og bevarer sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

Således kan der være fælles interesse i at indrette sig på en sådan måde, at ansættelsesforholdet fastholdes mod at forsikringsydelsen udbetales til arbejdsgiveren.

 

KONTAKT

Vores advokater er specialister i forsikringssager og har over de senere år opbygget en helt særlig erfaring med sager om tab af erhvervsevne. Vi kan derfor sikre dig en rådgivning, der kombinerer en specialiseret indsigt i forsikringsretten samt en bred lægefaglige viden, der er vigtig i denne type sager.

Har du derfor spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af dine muligheder.

Beslutter du efterfølgende, at vi skal hjælpe dig videre, aftaler vi i fællesskab rammerne for vores arbejde.

Det koster derfor ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

 

Advokat Gert Willerslev

Gert Willerslev

Partner

Direkte: +45 3367 6770

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev