Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
27.03.2017

Fra afslag på erstatning efter hjernerystelse til 65 % erstatning for erhvervsevnetab

Kathrine Frøkjær


Ankestyrelsen har efter retssag og svar fra Retslægerådet ophævet en afgørelse fra juli 2014 om afslag på erstatning for tab af erhvervsevne til en tidligere bevægelsespædagog. Foregående afgørelse er nu erstattet med afgørelse om ret til 65 procent i løbende erstatning for tab af erhvervsevne gældende fra december 2012.


 


Et uheld under gymnastiktime


Tilbage i oktober 2010 kom den daværende bevægelsespædagog til skade under arbejde. I forbindelse med en gymnastiktime fik hun vendt sig om, men ikke registreret en søjle, som hun herefter løb ind i. Hun var kortvarigt besvimet. Arbejdsgiver anmeldte en brækket næse og hjernerystelse.


Kvinden måtte efterfølgende sygemelde sig. Hun oplevede stigende gener fra nakken og næsen og fik tilmed gener i form blandt andet svimmelhed, tinnitus samt hukommelses- og koncentrationsproblemer.


Hun forsøgte at vende tilbage til sit hidtidige arbejde. Både på deltid og i praktikforløb, men måtte opgive.  Hun gennemgik årene efter også øvrige arbejdsprøvninger, hvorefter kommunen vurderede, at hun have et betydeligt skånehensyn, herunder behov for hvil og nedsat arbejdstid til omkring 10-11 timer om ugen.


Ved afgørelse af 27. august 2013 vurderede Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring), at kvinden var berettiget til løbende erstatning for tab af erhvervsevne på 15 procent fra juli 2012.


 


Afgørelsen blev påklaget


I juli 2014 traf Ankestyrelsen afgørelse om afslag på erstatning for tab af erhvervsevne og lagde vægt på, at kvindens skade udgjorde et let traume uden strakssymptomer, og at traumet var af beskeden art.


Ankestyrelsen fandt ikke årsagssammenhæng mellem arbejdsskaden og kvindens gener fra nakken, næsen og kognitivt.


Tvisten angik således, om der er årsagssammenhæng mellem arbejdsskaden og kvindens gener fra nakken  samt hendes kognitive gener


 


Retslægerådets udtalelser


Sagen blev forelagt Retslægerådet, der vurderede, at der var en sandsynlig årsagssammenhæng mellem ulykken og de hukommelses- og koncentrationsproblemer, kvinden oplevede.  Retslægerådet angav, at kriterierne for hjernerystelse var opfyldt i og med der var beskrevet traume mod hovedet, påviselig bule og kortvarigt bevidstløshed.


Yderligere anførte Retslægerådet: ”at støjoverfølsomhed, svimmelhed, forværring i kognitive klager, fokuseringsvanskelighed, tinnitus, træthed, tanketomhed og intermitterende føleforstyrrelser ikke nødvendigvis alene kan tilskrives ulykken, men at ulykken har været en sandsynlig medvirkende årsag til symptomernes opståen”


 


Den nye afgørelse


På baggrund af Retslægerådets udtalelser fandt Ankestyrelsen ikke grundlag for at opretholde deres tidligere vurdering, men fastsatte nu erhvervsevnetabserstatningen til 65 % midlertidigt med tilbagevirkende kraft fra december 2012.


 


Kommentar


Retslægerådets udtalelse er anvendelig i forhold til vurderingen også i andre sager. Hvis der skal etableres en sammenhæng mellem hovedskade og kognitive gener har det væsentlig betydning om der har været bevidsthedstab.


 


Flere nyheder
Om os