Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
23.06.2020

Hver anden af de afgjorte sager relateret til COVID-19 er anerkendt som arbejdsskade

Kathrine Frøkjær
Håndsprit Håndsprit

Pr. 22. juni er der til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anmeldt 565 sager relateret til COVID-19. Næsten halvdelen af sagerne vedrører personer ansat på hospitaler.


Der er truffet afgørelse i 18 af sagerne. 10 af sagerne er anerkendt som arbejdsskade. 8 har fået afslag.


Elmer Advokater har i en artikel den 21. april redegjort for COVID-19 som arbejdsskade og for at der kan være behov for en særregel – en særregel som giver enhver, der er sikret efter arbejdsskadesikringsloven, ret til erstatning for følgerne af COVID-19, medmindre overvejende sandsynlighed taler imod. Dette kan ske med følgende bestemmelse:


”Enhver, der er sikret efter denne lov, har ret til erstatning for følgerne af COVID-19, medmindre overvejende sandsynlighed taler imod.


I Folketinget er der behandlet et beslutningsforslag B 175, der bygger på vores forslag om en særregel. Forslaget er netop blevet forkastet.


Eventuel henvendelse om COVID-19 sager kan ske til advokat Birgitte Filtenborg på bf@elmer-adv.dk


Flere nyheder
Om os