Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
09.01.2018

Udkast til klageskrift sikrede kvinde efterbetaling på 1,3 mio. kr. for tab af erhvervsevne

Kathrine Frøkjær


I en sag om udbetaling af beløb for tab af erhvervsevne har et fremsendt udkast til klageskrift resulteret i, at et forsikringsselskab har ændret deres tidligere afgørelse. Oprindeliget havde en kvinde fået afslag på dækning, men kvinden har nu fået efterbetalt erhvervsevnetabsydelse svarende til ca. 1,3 mio. kr. Endvidere er hun sikret løbende ydelse fremover.


 


Sagen tydeliggør


Sagen er interessant, da den tydeliggør, at det langtfra altid er nødvendigt at gennemføre en krævende og dyr sag for at opnå sin ret. I den konkrete sag var et udkast til klageskrift udslagsgivende for, at selskabet valgte at ændre sit afslag til en anerkendelse af kvindens ret til dækning. Men sagen står ikke alene. I mange tilfælde vil det være tilstrækkeligt, at få advokatbistand til at gennemgå selvsamme oplysninger, som selskabet har anvendt som grundlag for afvisning, og fremstille sagen i det rette lys og fremføre den rette argumentation overfor selskabet.


 


Sagen omhandler


Sagen handler om en kvinde, der i 2014 fik diagnosticeret fibromyalgi og generaliseret angst. Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand, der er kendetegnet ved smerter i musklerne, træthed og nedsat fysisk udholdende.


I årene forinden arbejde hun som analysekonsulent, men måtte i 2008, grundet stress og tilstødende angst og depression, fratræde sit fuldtidsarbejde. Hun overgik herefter til offentlig forsørgelse.


I årene før og efter hendes diagnosticerede sygdom i 2014 var hun i virksomhedsrevalidering samt i praktik, inden hun blev tilkendt fleksjob i juni 2016.


 


Omskrivning af forsikringsvilkår


Umiddelbart efter at hun fik stillet sin diagnose, ringede hun til sit forsikringsselskab for at anmelde sit tab af erhvervsevne under forsikringen. Som svar på henvendelsen oplyste selskabet imidlertid, at forsikringen i 2007 var blevet omskrevet til fripolice uden dækning ved tab af erhvervsevne.


En sådan omskrivning var efter hendes opfattelse uberettiget. Og efter længere tids uenighed indbragt hun i januar 2016 sagen for Ankenævnet for Forsikring.


 


På ny ansøgning om dækning for tab af erhvervsevne


Senere samme år medgav forsikringen, at hun var berettiget til at opretholde sin tidligere forsikringsdækning, hvorefter hun indgav en ny ansøgning om dækning for tab af erhvervsevne.


Denne ansøgning blev dog afvist, da selskabet ikke mente, at hun var berettiget til dækning for tab af erhvervsevne.


Selskabet begrundet blandt andet dette med, at hendes praktikforløb ikke gav et tilstrækkeligt eller retvisende billede af hendes erhvervsevne, at hendes generaliserede angst var velbehandlet samt at hendes ægteskabelige forhold havde en vis indflydelse på hendes erhvervsevne.


 


Indsendt klageskrift


På vegne klienten fremsendte vi klageskrift med begrundelse for, at selskabets afgørelse var forkert.


Her blev fremlagt flere kommunale akter, der kunne dokumentere hendes funktionsniveau og dermed give et tiltrækkeligt og retvisende billede af hendes erhvervsevne. Yderligere blev det pointeret, at selskabet havde lagt stor vægt på en psykiatrisk erklæring, der slet ikke anerkendte fibromyalgi som diagnose til trods for, at hendes egen læge vurderede, at fibromyalgi var ”den altdominerende årsag til patientens nedsatte funktionsniveau.”


 


Afgørelsen ændret


Efter indgivet klageskrift har selskabet nu ændret deres tidligere afgørelse.


Kvinden er dermed tilkendt udbetaling af beløb for tab af erhvervsevne fra perioden februar 2014, hvor hendes diagnose blev stillet. Dermed anerkender selskabet nu sygdommen som erhvervsnedsættende, hvilket betyder at efterbetalingen samlet udgør ca. 1,3 mio. kr., og at hun er berettiget til løbende udbetaling fremover.


 


Kontakt


Spørgsmål til sagen eller tab af erhvervsevne generelt kan rettes til advokat Gert Willerslev, der førte sagen for kvinden.


Flere nyheder
Om os