Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
08.04.2011

Lovforslag ændres efter kritik

Elmer & Partnere

Justitsministeriets lovforslag om ændrede regler for tabt arbejdsfortjeneste (L 136), som vi flere gange har omtalt (senest ved nyhed af 25. marts 2011, klik her), og som vi har fremsendt en indgående kritik af (se vores indlæg til retsudvalget her), bliver nu i vidt omfang ændret.


Justitsminister Lars Barfoed udtaler i en presseudtalelse af 7. april 2011, at han vil foreslå ændringer, der vil medføre “… at der ikke længere (kan) rejses tvivl om, at lovforslaget vil forbedre skadelidtes retsstilling.”


I udtalelsen hedder det om kritikken af lovforslaget bl.a.:


“En del af denne kritik er efter min opfattelse baseret på en misforståelse, men for at undgå enhver tvivl har jeg besluttet at fremsætte et ændringsforslag, der tydeliggør, at lovforslaget ikke medfører forringelser af skadelidtes krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.”


Særligt, for så vidt angår forslagets regler om “… adgangen til bl.a. at kræve tilbagebetaling hos skadelidte, har jeg besluttet at fremsætte et ændringsforslag om, at disse delelementer udgår af lovforslaget, idet der vil være behov for i givet fald at overveje de pågældende spørgsmål yderligere.”


I Jyllandspostens erhvervssektion er sagens seneste udvikling i øvrigt omtalt.


Vi kender endnu ikke det præcise indhold af de omtalte ændringsforslag.


Spørgsmål om problemstillingen kan rettes til Karsten Høj eller Søren Kjær Jensen.


Flere nyheder
Om os