Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
25.03.2011

Lovforslag om ændrede regler for tabt arbejdsfortjeneste ind i afgørende fase

Elmer & Partnere

Allerede ved lovforslagets (L136) fremsættelse var Elmer & Partnere særdeles kritiske overfor indholdet (læs tidligere nyhed her ), da det udover den nødvendige ændring til gavn for visse arbejdsskadede også indeholder klare og væsentlige forringelser for de skadelidte helt generelt.


En nærmere gennemgang har ikke ændret på dette førstehåndsindtryk; tværtimod. Det vil ikke kun være de skadelidte, der må formodes at miste hundrede millioner kroner i erstatning, men også Staten og kommunerne vil være tabere, hvis lovforslaget vedtages. Eneste vinder er forsikringsselskaberne og andre, der skal betale personskadeerstatning.


Elmer & Partnere har derfor fremsendt en redegørelse for lovforslagets indhold og konsekvenser til Folketingets Retsudvalg og udvalgets medlemmer. Det indgår som bilag 5 og kan ses her.


Samtidig er vi indbudt til foretræde for Retsudvalget den 7. april 2011.


I dagens udgave af Jyllands Postens erhvervssektion (side 8-9) er der en større omtale af Elmer & Partneres kritik af lovforslaget.


Henvendelse om dette emne kan ske til advokaterne Søren Kjær Jensen eller Karsten Høj.


Flere nyheder
Om os