Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
12.04.2018

Mere end 3000 arbejdsulykker er afvist med urette

Kathrine Frøkjær


Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har netop udsendt sin arbejdsskadestatistik for 2017 under overskriften ”Arbejdsskadeerstatninger sætter rekord.” Dette er i sig selv ikke så interessant, idet der blot er afgjort flere sager end tidligere.


Hvad der derimod er interessant er, at det af statistikken fremgår, at anerkendelsesprocenten i sager om arbejdsulykker er steget til næsten 60 % – efter at have ligget på omkring 50 procent i 2015 og 2016.  Stigningen er sket på baggrund af tidligere års alt for restriktive praksis. Derfor er mindst 3000 ulykkessager alene for årene  i 2015 og 2016, (hvor man samlet afviste ca. 18.000 ulykkessager) sandsynligvis afvist med urette.


 


Praksisændringer efter højesteretsdomme i 2013 og 2016


Baggrunden for, at mere end 3000 ulykkessager forventes at være forkert afvist skal ses i lyset af myndighedernes fortolkning af to højesteretsdomme.


I 2013 afsagde Højesteret en dom, som skærpede praksis for, hvornår en personskade, kunne anses for at være en arbejdsulykke. Denne dom medførte en – efter vores synspunkt – alt for restriktiv praksis hos Ankestyrelsen og dermed også hos AES, hvilket førte til, at anerkendelsesprocenten faldt fra ca. 80 % i årene op til og med 2013 – til efterfølgende ca. 50 %. i årene 2015 og 2016.


Denne  – efter vores opfattelse alt for restriktive – praksis gav sig bla. udtryk i, at myndighederne foretog en vurdering af om en sund og rask person ville være kommet til skade ved hændelsen og ikke i om, den pågældende person kom til skade ved hændelsen. Vi skrev en artikel om problemet i Juristen nr. 5/2016.


I november 2016 afsagde Højesteret så en dom, hvor Ankestyrelsen blev dømt.  Vi omtalte dommen i tidligere nyhed og skrev bla., ” at en række afgjorte sager må genvurderes og afgøres på ny i lyset af Højesterets dom”


 


Flere års afviste sager bør genoptages


Denne Højesteretsdom fra 2016 anvender AES nu som begrundelse for, at anerkendelsesprocenten er steget fra ca. 50 % i 2015 og 2016 til ca. 60 % i 2017. AES skriver udtrykkeligt (s. 7) at ”… stigningen i anerkendelsesprocenten i 2017 (er) en konsekvens af en ny Højesteretsdom fra november 2016.” Men AES har intet gjort i forhold til de tidligere afgjorte sager.


Hvis anerkendelsesprocenten i 2015 og 2016 havde været på samme niveau, som i 2017, ville det have ført til anerkendelse af yderligere mindst 1500 ulykker hvert af årene.


Det er et meget stort antal mennesker, der således formodes at have fået afgjort deres sager forkert.


Efter vores opfattelse er også den nuværende fortolkning for restriktiv, og derfor burde anerkendelsesprocenten være endnu højere. Men da AES selv lægger til grund, at gældende praksis skal føre til en anerkendelsesprocent på ca. 60 %, så bør arbejdsskademyndighederne genoptage alle de afviste arbejdsulykker fra praksisændringen efter højesteretsdommen i 2013 og frem til,  de ændrede praksis efter den senere højesteretsdom fra november 2016.


 


 


 


 


Flere nyheder
Om os