Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
02.03.2016

Endnu en dom om midlertidig erhvervsevnetabserstatning

wdwc


Vi har for få uger siden udsendt en nyhed om tre domme om midlertidig erhvervsevnetabserstatning.

Nu kan vi præsentere endnu en dom.


Sagen kort fortalt

Retten i Nykøbing F har nemlig ved dom af 24. februar pålagt Arbejdsskadestyrelsen at anerkende, at en socialpædagog er berettiget til midlertidig erhvervsevnetabserstatning på 70 % med virkning fra maj 2012 – og ikke blot 65 % med virkning fra marts 2013.


Sagen er ført for Socialpædagogernes Landsforbund, og drejede sig om følgerne efter en voldsepisode, som socialpædagogen i sit arbejde med psykisk udviklingshæmmede havde været udsat for i 2011. Efter længerevarende sygemelding blev hun opsagt til fratræden i foråret 2012.


I efteråret 2012 fik hun afslag på mén og erhvervsevnetabserstatning, men man ville se på sagen igen og i maj 2013 blev hun tilkendt varig méngodtgørelse på 15 % – hvilket senere blev forhøjet til 18 %.


I foråret 2014 blev erhvervsevnetabet sat til 30 % og efter påklage til 35 %. Den afgørelse førte til udtagelse af stævning og efter stævning ændrede Arbejdsskadestyrelsen afgørelsen og tilkendte nu socialpædagogen til 65 % med virkning fra marts 2013, hvor man mente helbredstilstanden var tilstrækkeligt afklaret.


Sammen med SL valgte vi imidlertid at fortsætte sagen ved retten mod krav om 70 %.


Retten i Nykøbing F gav os herefter medhold i, at erhvervsevnetabet skulle forhøjes til 70 % og at ydelsen skulle have virkning fra maj 2012 og ikke marts 2013.


Det vides endnu ikke om dommen ankes.


I forhold til de i vores nyhed af 11. februar omtalte domme, kan det oplyses, at den ene af disse – dommen fra Randers – er anket af Ankestyrelsen til Landsretten.


Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås hos Søren Kjær Jensen skj@elmer-adv.dk, der har ført sagen for SL på vegne socialpædagogen.


Flere nyheder
Om os