Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
21.03.2018

Ny lov om forsikringsformidling - ikrafttræden udsættes til 1. oktober 2018

Kathrine Frøkjær


Den 16. januar 2018 vedtog Folketinget en ny lov om forsikringsformidling. Loven har til formål at gennemføre dele af forsikringsdistributionsdirektivet (IDD), herunder at øge forbrugerbeskyttelsen på forsikringsområdet. Loven skal sikre forbrugere den samme beskyttelse, uanset om de køber forsikringer direkte fra forsikringsselskabet, fra en agent eller fra virksomheder, der formidler forsikringer.


 


Hvad indebærer loven?


Loven indebærer blandt andet, at flere distributører af forsikringer skal have tilladelse og skal være underlagt tilsyn af Finanstilsynet, og at alle led i distributionen af en forsikring skal efterleve de samme regler. Desuden skal alle forsikringsformidlere lave en krav- og behovsanalyse af deres kunder, så kunderne kun får tilbudt produkter, der er i overensstemmelse med deres konkrete behov.


 


Gennemførelsesdatoen


Gennemførelsesdatoen for IDD var oprindeligt fastsat til den 23. februar 2018, men i oktober 2017 anmodede EU-Parlamentet kommissionen om at udskyde gennemførelsesdatoen til den 1. oktober 2018 med henblik på at sikre forsikringsbranchen tilstrækkelig tid til at implementere de nødvendige tekniske og organisatoriske ændringer.


Det er derfor bestemt i loven, at Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, og på Elmer Advokaters forespørgsel har Erhvervsministeriet netop oplyst, at ministeren forventer at sætte loven i kraft med virkning fra den 1. oktober 2018.


 


Læs mere om den nye lov og god skik bekendtgørelse i perspektiv


Detaljerne i den nye lov om forsikringsformidling og god skik bekendtgørelse er nærmere beskrevet i vores forsikringsmagasin, Perspektiv. Her stiller vi skarpt på de centrale bestemmelser og bringer vores perspektiv på, hvordan den enkelte forbruger er stillet, når den nye lov og bekendtgørelse træder i kraft.


 


Flere nyheder
Om os