Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
31.01.2011

Nyt lovforslag om ophævelse af den 30-årige absolutte forældelsesfrist for så vidt angår erhvervssygdomme

Elmer & Partnere

Der er netop sendt et nyt lovforslag i høring om at ændre forældelsesloven, der blev vedtaget i 2007 og fuldt ud trådte i kraft 1. januar i år.


Med lovforslaget foreslås forældelsesloven ændret på den måde, at den 30-årige absolutte forældelsesfrist ophæves for så vidt angår krav på godtgørelse eller erstatning for en erhvervssygdom.


Hvis lovforslaget vedtages, indebærer det,


at der ikke gælder nogen absolut 30-årig forældelsesfrist for krav på godtgørelse eller erstatning i anledning af en erhvervssygdom, og


at sådanne krav alene vil være underlagt den 5-årige forældelsesfrist i arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 3, som regnes fra den dag, hvor den skadelidte bliver bekendt med sit krav (eller fra den dag, da vedkommendes manglende kendskab til kravet kan tilregnes denne som groft uagtsomt).


Lovforslaget medfører dermed, at personer – som får en erhvervssygdom, der først udvikler sig mange år efter ophør med det arbejde, som er årsag til sygdommen – kan få godtgørelse og erstatning efter arbejdsskadesikringsloven, uanset hvor mange år sygdommen er om at udvikle sig. Typisk vil der være tale om kræftsygdomme.


Der er tale om en klar og helt rimelig forbedring af retsstillingen for disse personer.


Eventuel henvendelse om lovforslaget kan ske til advokat Karsten Høj eller advokatfuldmægtig Birgitte Filtenborg.


Flere nyheder
Om os