Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
28.02.2013

Østre Landsret: Relevant at forelægge sag om ret til privat invalidepension for Arbejdsskadestyrelsen

Elmer & Partnere


Elmer & Partnere fører en række sager, hvor forsikringsselskaber afviser at udbetale invalidepensioner til forsikringstagere med den begrundelse, at forsikringstagerens erhvervsevne ikke er tilstrækkeligt nedsat.


Fortolkningen af erhvervsevnetabsbegrebet i forsikringsbetingelserne udgør et vigtigt spørgsmål i denne type sager.


I en verserende sag gjorde et større forsikringsselskab gældende, at det var overflødig bevisførelse at indhente en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen under henvisning til, at erhvervsevnetabsdefinitionen i forsikringsbetingelserne adskilte sig væsentligt fra erhvervsevnetabsbegrebet i erstatningsansvarsloven. Forsikringsselskabet anførte blandt andet, at erhvervsevnetabsbegrebet i forsikringsbetingelserne var udtryk for, at der skulle foretages en rendyrket medicinsk vurdering.


Byretten gav ved kendelse forsikringsselskabet medhold og afslog at give tilladelse til at indhente en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen. Landsretten ændrede imidlertid byrettens kendelse og henviste til ordlyden af forsikringsbetingelserne.


Landsretten fandt ikke, at det på forhånd kunne udelukkes at en vejledende udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen kunne få betydning for sagen.


Forsikringstageren fik dermed ret til at indhente en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen.


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Gert Willerslev, der førte sagen på vegne Uddannelsesforbundet.


Flere nyheder
Om os