Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
10.07.2014

Østre Landsrets dom, om der skal medregnes feriepenge m.m. ved opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste, er anket til Højesteret

Elmer & Partnere


Østre Landsrets dom af 27. juni 2014, se nyhed af 3. juli 2014, er af Codan anket til Højesteret. Der vil således først på et tidspunkt i løbet af 2015 endelig blive taget stilling til, om der ved opgørelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til skadelidte, der på skadetidspunktet var månedslønnede, skal medregnes 12,5 % i feriepenge, om ret til 6. ferieuge skal medregnes med (yderligere) 2,5 %, og om arbejdsgivers ATP-bidrag ligeledes skal medregnes (gælder selvsagt alle skadelidte).


Henvendelse af sagen kan fortsat ske til advokat Karsten Høj, kh@elmer-adv.dk, der fører sagen for den skadelidte.


Flere nyheder
Om os