Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
27.11.2014

Pædagog fik PTSD efter brand i institution og var berettiget til forsikringsdækning fra PBU

Elmer & Partnere


Sagen:

Pædagogen arbejdede i en institution, der nedbrændte, medens hun var på arbejde. Under branden var hun med til at evakuere flere af institutionens børn.


Efter den voldsomme hændelse fik pædagogen PTSD og blev tilkendt offentlig førtidspension.


Som pædagog var kvinden omfattet af en pensionsforsikring i PBU. Ifølge pensionsregulativet var hun berettiget til invalidesum, invalidepension og bidragsfritagelse, hvis hun blev tilkendt offentlig førtidspension.


Pensionsregulativet indeholdt imidlertid også en bestemmelse om, at pædagogen ikke var berettiget til dækning under forsikringen, hvis hun inden fire år efter optagelse i ordningen blev syg af en lidelse, som var blevet diagnosticeret eller behandlet inden optagelse i ordningen.


Da pædagogen inden optagelse i ordningen var diagnosticeret med panikangst, depression og en forstyrrelse af personlighedsstrukturen, afviste PBU at yde dækning med henvisning til undtagelsesbestemmelsen.


Dommen:

Under byretssagen fik PBU medhold i, at pædagogen ikke var berettiget til dækning, fordi skaden var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i pensionsregulativet.


Sagen blev derfor anket til landsretten, som ved dom af 5. november 2014 slog fast, at pædagogen var berettiget til invalidesum samt invalidepension og bidragsfritagelse fra den 5. januar 2009 med tillæg af renter.


Som begrundelse for dommen anførte landsretten, at diagnosen PTSD var opstået efter branden, og at denne diagnose var hovedårsag til, at pædagogen ikke kunne arbejde.


Endvidere henviste landsretten til, at PBU ikke havde godtgjort, at der var årsagssammenhæng mellem pædagogens nuværende helbredstilstand og den angst og depressionstilstand, som hun før branden havde fået diagnosticeret og modtaget behandling for.


PBU kunne derfor ikke afvise dækning med henvisning til undtagelsesbestemmelsen i pensionsregulativet.


Kommentarer:

Dommen illustrerer den forsikringsretlige hovedårsagslære, hvorefter der ved sammenvirkende årsager skal lægges vægt på den væsentligste årsag til skaden, og hvorefter de uvæsentlige årsager fortrænges.


Endvidere illustrerer dommen princippet om, at selskabet – og ikke forsikringstageren – bærer bevisbyrden for, at en skade er omfattet af en bestemmelse om dækningsundtagelse.


Henvendelse om sagen kan rettes til advokat Gert Willerslev, der førte sagen for BUPL.


Flere nyheder
Om os