Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  20.01.2020

  Produktionsskole var ansvarlig for faglærers fald fra træ
  Kathrine Frøkjær


  Østre Landsret har ved dom af 13 januar 2020 tilkendt en faglærer erstatning for en tilskadekomst faglæreren var udsat for, da han en sommerdag faldt ned fra et træ, han som led i sit arbejde skulle fælde.


  Faglæreren kom alvorligt til skade og kunne efterfølgende ikke genoptage sit arbejde i samme omfang som tidligere og blev som følge heraf senere afskediget.


  Produktionsskolen mente ikke at de var ansvarlig for skaden, da faglæreren havde væsentlig større indsigt i hvorledes arbejdet kunne og skulle udføres, end nogen anden på skolen.


  Som følge heraf anlagde læreren ved sin faglige organisation; Uddannelsesforbundet sag mod produktionsskolen, der blev dømt som værende erstatningsansvarlig.


  Landsretten lagde blandt andet vægt på, at en produktionsskole ikke er undtaget fra Arbejdsmiljølovgivningens regler, jvf lovens §§ 2-4 og derfor ligesom andre arbejdsgivere er underlagt et strengt arbejdsgiveransvar, og ikke kunne overlade det sikkerhedsmæssige ansvar til sine ansatte, uanset disses kompetencer.


  Landsretten fandt heller ikke, at læreren havde udvist en sådan grad af egen skyld, at der var grundlag for at nedsætte erstatningen.


  Sagen er ført for Uddannelsesforbundet af Søren Kjær Jensen.


  Du kan læse byretsdommen her


  Du kan læse landsretsdommen her


   


  Flere nyheder
  Om os