Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
28.06.2017

Rigspolitiet dømt til at betale erstatning til en administrativ medarbejder for psykisk skade

Kathrine Frøkjær


Retten i Århus har ved dom af 26. juni 2017 fastslået, at Rigspolitiet som arbejdsgiver har handlet ansvarspådragende over for en medarbejder, da hun arbejdede i Udlændingeafdelingens kundeekspedition ved Østjyllands Politi. Rigspolitiet skal derfor foreløbigt betale kvinden en godtgørelse for svie og smerte.


Arbejdstilsynet havde i 2010 truffet afgørelse om, at politiet skulle nedbringe og forebygge stor arbejdsmængde og tidspres for de administrative medarbejdere i Udlændingeafdelingens kundeekspedition. Politiet havde fået en frist til januar 2012 for at efterleve afgørelsen. I januar 2012 forlængede Arbejdstilsynet fristen til 1. juni 2012, da forholdene endnu ikke levede op til arbejdsmiljølovens regler om forsvarlig arbejdstilrettelæggelse, men politiet dog gjorde noget for at ændre på arbejdsforholdene.


Kvinden – som også havde været sygemeldt en periode i efteråret 2010 grundet arbejdsforholdene – blev i løbet af foråret 2012 så tiltagende psykisk belastet af arbejdet, at hun blev langtidssygemeldt 1. juni 2012.


Efterfølgende blev der i juli 2012 bl.a. indført et bookingsystem i kundeekspeditionen, som betød, at borgerne ikke længere bare kunne møde op i åbningstiden, trække et nummer og vente på at blive ekspederet. Med bookingsystemets indførelse blev arbejdet omlagt, så borgerne kun kunne møde op efter på forhånd at have booket en tid. Dermed var det ikke længere borgerne, der styrede de ansattes arbejdsmængde og tidspres. Særligt indførelsen af bookingsystemet, som viste sig at være et effektivt middel til at nedbringe de ansattes arbejdspres, førte til, at Arbejdstilsynet derefter anså tilsynets afgørelse fra 2010 for at være efterkommet.


Kvinden var blevet syg, inden forholdene blev bragt i orden, og Rigspolitiet blev dømt erstatningsansvarlig herfor.


Retslægerådet udtalte under retssagen, at arbejdsforholdene havde været, i hvert fald medvirkende, årsag til kvindens belastningsreaktion.


Kvindens psykiske belastningsreaktion var afvist som en erhvervssygdom i henhold til arbejdsskadesikringsloven.


 


Kommentar til dommen


Dommen viser, at en arbejdsgiver også i forhold til det psykiske arbejdsmiljø kan holdes erstatningsansvarlig, hvis en ansat bliver syg af at arbejde under forhold, som ikke lever op til arbejdsmiljølovens forskrifter – forskrifter som jo netop har til formål at sikre, at lønmodtagere ikke bliver syge af at passe deres arbejde.


Eventuel henvendelse om sagen kan rettes til advokat Birgitte Filtenborg, som har ført sagen for HK Danmark.


Læs dommen her.


Flere nyheder
Om os