Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
05.09.2022

Socialpædagog får 1.6 mio.kr. i differencekrav

Kathrine Frøkjær

Socialpædagog får 1.6 mio. kr. i differencekrav eftersom, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) ændrede vejledende udtalelse fra 50% til 85%, efter Elmer Advokaters indsigelser om betydning af begrænset arbejdsprøvning. 


For år tilbage blev socialpædagog, A, udsat for en række voldelige belastninger herunder b.la. et overfald i marts 2011. Et overfald som blev omfattet af Voldsofferloven og som tillige indgik som en væsentlig del af den af AES senere anerkendte erhvervssygdom.


Efter episoden i marts 2011 blev A sygemeldt. Udover pædagogjobbet havde A også arbejdet i et mindre omfang som selvstændig vinduespudser. Efter skaden måtte A opgive pædagogjobbet, og A fik i stedet et fleksjob, som vinduespudser i konens nu overtagede virksomhed, nogle timer om ugen. I AES blev der under hensyn til indtægten i fleksjobbet truffet afgørelsen; erhvervsevnetab svarende til 50% – først midlertidigt senere varigt.


Voldsoffernævnet bad om vejledende udtalelse fra AES  i juni 2018, og AES vurderede  –  i februar 2021 – dette til 50%.  Denne vurdering gjorde vi i Elmer Advokater indsigelse imod b.la.  fordi 1) at fastsætte årsløn uden tillæg af pension og 2) at overoptimere, hvad han efter skaden skulle kunne tjene, idet AES henviste til, at der kun havde været beskeden arbejdsprøvning. Vi anførte b.la. at et vurderet tab på 50% ville indebære, at A med den ”høje” løn, som A havde haft som henholdsvis pædagog og vinduespudser (ca. 520.000 i 2021 niveau) – skulle kunne tjene ca. 260.000, hvilket ville indebære, at A slet ikke havde behov for kommunal forsørgelse.


 


Nævnet bad AES om at forholde sig til vores bemærkninger, og i juli 2022 har AES herefter vurderet erhvervseventabet til 85%.


Grundet skadelidtes alder har Nævnet endvidere tilkendt et differencekrav på ca. 1.6 millioner kroner.


 


Sagen er ført for Socialpædagogerne (SL) på vegne medlemmet.


Henvendelser vedrørende sagen bedes rettes til Søren Kjær Jensen.


Flere nyheder
Om os