Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
21.08.2018

Sygehus ansvarlig for sygeplejerskes tilskadekomst, da hun faldt på glat gulv på fødeafdeling

Kathrine Frøkjær


Retten i Randers har ved dom den 27. juli 2018 fulgt vores synspunkt om, at et sygehus havde pådraget sig erstatningsansvar for sygeplejerskes tilskadekomst, da hun gled på et glat gulv, mens hun var i færd med at klargøre til en operation.


 


Fastlagt rengøringsprocedure


Regionen havde som arbejdsgiver før og efter sagsanlæg afvist, at der forelå ansvar. Regionen begrundede dette med, at sygehusets fastlagte rengøringsprocedurer var blevet fulgt, hvorfor sygehuset ikke kunne bebrejdes, at sygeplejersken kom til skade ved at glide på et glat gulv.


Om rengøringsproceduren blev det oplyst, at når rengøringspersonalet mødte ind på arbejde kl. 7.00, så skulle de kigge ind i det såkaldte indsovningsrum. Indsovningsrummet var det rum, hvor sygeplejersken gled, og kun hvis rengøringspersonalet kunne se spild på gulvet, skulle der iværksættes gulvvask. Og da denne procedure blev fulgt, afviste regionen ansvar.


Det synspunkt fulgte Retten i Randers dog ikke, hvorfor dommen viser, at et sygehus – blot fordi der er en fastlagt rengøringsprocedure, som bliver fulgt – ikke skal kunne fritages for ansvar.


 


Omstændighederne ved sygeplejerskens tilskadekomst


Sygeplejersken startede sin arbejdsdag i dagvagt kl. 7.30 og kom til skade ca. 10 minutter senere, da hun gled i det rum, der kaldes indsovningsrummet. Rummet anvendes blandt andet ved kejsersnit, hvor det nyfødte barn bringes fra operationsstuen ind i det tilstødende indsovningsrum.


Det er velkendt, at gulvet i indsovningsrummet kan blive glat og fedtet, da læger og sygeplejersker kan trække blod og fostervand fra operationsgulvet med ind til indsovningsrummets gulv, ligesom der kan forekomme spild ved inspektion af moderkagen, som foretages i indsovningsrummet.


To sygeplejerskekollegaer kom sygeplejersken til hjælp med det samme, og de to kollegaer konstaterede, at gulvet var glat og fedtet og tørrede gulvet af for at undgå, at andre skulle glide og komme til skade.


Sygehuset oplyste, at der i aften- nattevagten, forud for at sygeplejersken mødte ind i dagvagt, havde været foretaget kejsersnit. Under hovedforhandlingen oplyste den serviceassistent, der udførte rengøring den pågældende dag ulykken skete, at hun om morgenen – forinden sygeplejerskens tilskadekomst – havde kigget ind i indsovningsrummet, da hun havde hørt, at der havde været foretaget akut kejsersnit i aften- nattevagten. Da hun ved at kigge ind i indsovningsrummet, ikke konstaterede spild på gulvet, gik hun videre for at foretage rengøring af operationsstuerne.


 


Rettens afgørelse


Retten lægger i sine præmisser til grund, at serviceassistenten fulgte sygehuset fastlagte rengøringsprocedure. Men det til trods havde serviceassistenten også viden om, at der havde fundet akut kejsersnit sted i aften-nattevagten, hvorfor der ved uagtsomhed var overset, at noget var spildt i indsovningsrummet, hvilket forårsagede at gulvet var glat. På den baggrund var sygehuset ansvarlig efter DL 3-19-2.


Sygehuset havde i øvrigt gjort gældende, at sygeplejersken havde udvist erstatningsrelevant egen skyld, da sygehuset påstod, at sygeplejersken ikke havde spændt sine sandaler på tilskadekomsttidspunktet. Det afviste sygeplejersken, og under hovedforhandlingen førte sygehuset heller ikke bevis for den fremsatte påstand. Retten fandt derfor ikke, at sygeplejersken havde udvist erstatningsrelevant egen skyld.


 


Kontakt


Henvendelse om sagen kan ske til advokat Jesper Rossau Jensen, der førte sagen for Dansk Sygeplejeråd som mandatar for sygeplejersken. Dommen kan læses her.


 


Flere nyheder
Om os