Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
04.02.2016

Spisning på en tjenesterejse er omfattet af arbejdsskadesikringsloven

wdwc


Østre Landsret har ved dom af 18. januar 2016 underkendt Ankestyrelsens mangeårige praksis i en principiel sag ført af Elmer & Partnere for Politiforbundet.


Sagen kort fortalt

Sagen handlede om afgrænsning af arbejdsskadesikringslovens dækning, lovens § 5, hvorefter en ulykke eller erhvervssygdom skal være opstået ”som følge af arbejdet eller de forhold arbejdet er foregået under


Der var tale om en politiassistent, som under en pålagt tjenesterejse til Albanien fik en maveforgiftning efter at have spist et aftenmåltid på en restaurant. Måltidet blev betalt af hans arbejdsgiver, Rigspolitiet, og restauranten lå nær det hotel, hvor Rigspolitiet havde bestilt overnatning til ham. Det var nemlig ikke muligt at kommer retur til Danmark, før dagen efter.


Spørgsmålet var, om politiassistentens spisning af dette aftenmåltid var en følge af arbejdet eller de forhold arbejdet foregik under. Med andre ord, om politiassistenten var forsikret efter arbejdsskadesikringsloven mod at blive syg af at spise måltidet, eller om han selv bar risikoen herfor.


Ankestyrelsens synspunkt var, at der kun er dækning efter arbejdsskadesikringsloven ved spisning af mad under en tjenesterejse, hvis arbejdsgiveren har påtvunget den ansatte at spise et konkret sted, her på en konkret navngivet restaurant i Albanien, og hvis det er dokumenteret, at der var en forøget risiko for at få en maveinfektion ved spisning på den pågældende restaurant den pågældende dag.


Vores synspunkt var, at der er dækning efter loven ved spisning under en tjenesterejse, hvis spisningen har en nødvendig og naturlig forbindelse med arbejdets udførelse, og at dette var tilfældet i sagen.


Østre Landsret gav politiassistenten medhold heri og stadfæstede den underliggende dom af 20. januar 2015 fra Retten i Glostrup.


Kommentarer

Sagen har principiel betydning for alle, der er på tjenesterejste, hvad enten det er her i landet eller i udlandet.


Det vides ikke, om dommen søges indbragt for Højesteret.


Kontakt


Eventuel henvendelse om sagen kan ske til Søren Kjær Jensen eller Birgitte Filtenborg, som har ført sagen for Politiforbundet.


Flere nyheder
Om os