Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
20.05.2019

Vestre Landsret ændrer Ankestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetabserstatning - årsløn og procent.

Kathrine Frøkjær


Vestre Landsret har ved dom af 10. maj 2019 givet et FOA-medlem ret i, at fastsættelsen af værdien af hendes arbejdskraft i form af årsløn, og dermed også erhvervsevnetabsprocenten, skulle fastsættes højere, end Ankestyrelsen havde gjort i 2011.


 


Arbejdsskade i 2011


I 2011 kom en kvindelig sosuassistent til skade på sit arbejde. Forud for skaden havde hun været udsat for andre tilskadekomster, herunder et voldeligt overfald i 2006 og en færdselsskade, der indtrådte umiddelbart efter overfaldet.


Det voldelige overfald havde medført psykiske gener og blev takseret til 15 % varigt mén. Selvom hun havde psykiske gener og problemer med at arbejde i udkørende jobs om aftenen og natten, var hun dog i stand til at oppebære erhvervsindtægter svarende til, hvad hun ville have tjent forud for overfaldet. Af den grund fik hun ikke tilkendt erhvervsevnetabserstatning.


 


Længere periode på barsel


På tidspunktet for arbejdsskaden i 2011 havde hun endvidere haft barsel og ikke haft langvarige fastansættelser, men dog haft en del arbejde som aftenvagt på nedsat tid.


Umiddelbart forud for arbejdsskaden i 2011 havde hun indgået aftale om ansættelse i aftenvagt svarende til 28 timer og dermed – som følge af tillæg – en lønindtægt svarende til 37 timers dagvagt. Hun nåede dog ikke at påbegynde denne ansættelse.


 


Ankestyrelsens afgørelse


Ankestyrelsen vurderede, at hendes erhvervsevnetab skulle beregnes på baggrund af en årsløn på 242.000 kr. efter en skønsmæssig vurdering. Ankestyrelsen lagde blandt andet vægt på, at hun igennem en længere periode havde være sygemeldt – først efter overfaldet i 2006, og senere efter en længere barselsperiode.


 


Retssagen


FOA anlagde herefter sag mod Ankestyrelsen, da årslønnen blev skønnet at være for lav og såmænd var mindre end den årsløn, hun havde tjent igennem årene efter overfaldet i 2006.


Vestre Landsret nåede herefter frem til, at der ved vurderingen af hendes årsløn, og dermed værdien af hendes arbejdskraft, ikke skulle tages hensyn til, at hun forud havde været sygemeldt som følge af efterkrisereaktionen i forbindelse med overfaldet i 2006, eller at hun igennem en længere periode havde været på barsel.


Landsretten fandt dog, at det nok ikke kunne fastslås, at hun ville kunne forvente at arbejde svarende til en fuldtidsstilling, men at årslønnen skønsmæssigt skulle udgøre 275.000 kr.


Der er således tale om en årsløn, der er 33.000 kr. højere end den årsløn Ankestyrelsen var nået frem. Og som følge heraf skal hendes erstatning nu ikke længere beregnes med udgangspunkt i en erhvervsevnetabsprocent på 25 %, men 35 %.


Da kvinden overgik til revalidering efter skaden, er der tale om en midlertidig afgørelse om erhvervsevnetabserstatning.


Læs byretsdommen og landsretsdommen


 


Kontakt


Sagen er ført for FOA Fag og Arbejde ved advokat Søren Kjær Jensen.


 


Flere nyheder
Om os