fbpx

Regeringens bud på ny veteranpakke – initiativer med reel værdi?

Beskæftigelsesministeren har i mandags i en pressemeddelelse præsenteret en ny veteranpakke. Pakken skal have til formål at styrke sagsbehandlingen af veteranernes arbejdsskadesager og samtidig skabe en øget tryghed for veteranerne, så de kan have fuld tillid til, at deres sager bliver vurderet korrekt, og at de får den erstatning, som de er berettiget til.

Veteranpakken består af fire initiativer, men hos Elmer Advokater tillader vi os at stille spørgsmål ved værdien af to af de fire foreslåede nye tiltag. Det har vi gjort i går i et brev til ministeren. I brevet foreslår vi samtidig, at veteranerne nu får mulighed for gratis bistand ved specialiserede advokater som et supplement til den støtte og rådgivning, som veteranerne allerede kan få i dag ved socialrådgivere i Veterancentrene.

Læs vores brev til ministeren her.


Veteranpakkens fire initiativer

Regeringen vil iværksætte følgende fire initiativer:

  1. Ret til en second opinion. Som en forsøgsperiode indføres en ret til en ekstra speciallægeundersøgelse – second opinions – i de sager, hvor AES umiddelbart vurderer, at veteranens sag om PTSD ikke kan anerkendes som en arbejdsskade.
  2. Nedbringelse af sagsbehandlingstiden. Regeringen ønsker at øremærke 10 mio. kroner til at nedbringe sagsbehandlingstiden for veteraner i AES betydeligt i forbindelse med satspuljeforhandlingerne.
  3. Praksisundersøgelse af sagsbehandlingen. En praksisundersøgelse af området skal sikre, at AES’ afgørelser lever op til regler og praksis.
  4. Lægeerklæringer skal forbedres. Regeringen vil anmode AES om at hæve kvaliteten af de lægeerklæringer, som bruges i veteransagerne. Det sker for at sikre, at afgørelserne træffes på et lægefagligt grundlag, der til fulde tager højde for de særlige belastninger, som veteraner har været udsat for.


Kontakt

Eventuel henvendelse kan rettes til advokat Birgitte Filtenborg. Du kan læse mere om psykiske arbejdskader her.

Læs også om