Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Erstatning efter faldskader

Vi har mere end 25 års erfaring med erstatningssager, herunder sager om erstatning efter faldskader

Faldskader sker hvis folk falder på glatte veje og fortove. Om vinteren er der især mange folk, der falder på isglatte fortove.

Her på siden kan du læse mere, om hvad man skal være opmærksom på, hvis uheldet er ude.

Dokumenter sagen

Er du faldet og kommet til skade, så sørg for at fotografere stedet med din mobil, så du kan bevise, at dit fald skyldes mangelfuld snerydning, grusning eller saltning, hvis du ønsker at søge erstatning. Det er nemlig husejernes ansvar, at fortovet ikke er isglat.

 

Mange kommer til skade og falder fordi der ikke er gruset og saltet. Typiske skader er brud på ben og arme og forstuvninger på hænder, arme, skuldre – også skader på rygsøjlen, hovedskader og ødelagte tænder er hyppige.

Anmeldelse af faldskade

Er du så uheldig at falde, fordi der ikke er ryddet sne og saltet, bør man kontakte husejeren hurtigst muligt for få anmeldt sagen til dennes husejeransvarsforsikring, og det kan være en god idé med det samme på skadetidspunktet at tage et billede af stedet som dokumentation for, at der ikke var ryddet sne eller is.

Gode råd hvis du falder på isglat fortov
Kontakt straks husejeren, der ikke har holdt sit fortov sne- og isfrit og få skaden anmeldt til dennes husejeransvarsforsikring.
Husk at fotografere stedet med din mobil. Hvis du ikke selv kan så få hjælp til fotografering af andre. For du skal bevise, at dit fald skyldes mangelfuld snerydning, grusning eller saltning, hvis du skal have erstatning.
Få navne og kontaktdata på eventuelle vidner. De kan vise sig nyttige, hvis du skal søge erstatning for din faldskade.
Anmeld skaden til din egen ulykkesforsikring straks, når du har været hos lægen.

Hvis nogen er ansvarlig for ulykken, vil du kunne kræve eksempelvis svie & smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og erhvervsevnetabserstatning.

Dog kun hvis det bliver relevant og kan dokumenteres som følge af skaden.

Vi kan hjælpe med godtgørelse og erstatning efter din skade.

Hos Elmer Advokater har vi nogle af landets mest erfarne og kompetente advokater på erstatningsområdet.

 

Vi kan derfor hjælpe dig med at skabe overblik over det fulde billede af dine muligheder for erstatning og godtgørelse.

 

I langt de fleste tilfælde udgør det samlede erstatningskrav nemlig flere forskellige erstatnings- og godtgørelsesposter – eksempelvis erstatning for erhvervsevnetab og tabt arbejdsfortjeneste.

Det er derfor en god idé at søge specialiseret hjælp. Det sikrer at du opnår det bedst mulige resultat i din sag.

Har du spørgsmål eller brug for vores hjælp til at få klarlagt dit samlede erstatningskrav, er du velkommen til at kontakte os.

 

Det koster ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vil skal hjælpe dig med, og hvad det vil koste.

Om os