Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Klage over læge eller sygehus

Du har mulighed for at klage over en læge eller klage over et sygehus, hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har fået

Klag over læge gennem patientklagenævnet

En klage over en læge eller en klage over et sygehus fører dog ikke i sig selv til erstatning.

Men får du medhold i, at du har været udsat for en kritisabel behandling, så kan det få bevismæssig betydning, hvis du vil søge om erstatning for din skade.

 

Vil du søge erstatning, skal du anmelde dit forløb til Patienterstatningen. Læs mere på vores side om anmeldelse af patientskade.

Hvor skal jeg klage?

Når du vil klage over en sundhedsfaglig behandling, skal du beslutte dig, om du vil klage over behandlingsstedet eller konkrete sundhedspersoner.

Dit valg bestemmer, om det er Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der vil behandle din klage.

 

En klage kan ikke behandles samtidig af begge myndigheder. Og vælger du først at klage over konkrete sundhedspersoner, så kan du ikke efterfølgende rette klage mod behandlingsstedet.

 

Uanset om din klage skal behandles af den ene eller anden myndighed, kan du indgive din klage via borger.dk.

 

Her finder du et klageskema, du kan udfylde digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at anvende det digitale klageskema, kan du få tilsendt et papirskema.

Hvordan klager man over en læge?

Hvis du vil klage over en læge, skal du indgive din klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

 

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager over alle autoriserede sundhedspersoner. Det er således også disciplinærnævnet, du skal indgive din klage til, hvis du vil klage over praktiserende læge, klage over speciallæge, tandlæge, kiropraktor mv.

 

Det er ikke nødvendigt, at du kender navnene på de læger eller behandlere, du vil klage over.

 

Når du har indgivet din klage, vil Disciplinærnævnet – på et lukket møde – behandle din klage. Hvis nævnet finder behandlingen kritisabel, vil nævnet rette kritik mod den læge eller behandler, som din klage har angået.

Hvis du vil klage over en behandling, du har fået på et sygehus, skal du indgive din klage til Styrelsen for Patientklager.

Styrelsen for Patientklager behandler klager over behandlingssteder. Det er derfor også Styrelsen for Patientklager, du skal indgive din klage til, hvis du vil klage over en skadestue, eller klage over en klinik.

 

Modsat disciplinærnævnet, vil en klage over et behandlingssted behandles af en sagsbehandler, hvilket sikrer en kortere behandlingstid.

Styrelsen kan efterfølgende rette kritik mod det respektive sygehus eller behandlingssted. Også selvom fejlen ikke er begået af en sundhedsperson, men eksempelvis en lægesekretær eller portør.

Hos Elmer Advokater har vi nogle af landets mest specialiserede advokater på patientskadeområdet.

Hvis du derfor ønsker at søge erstatning for den behandling, du har fået, så kan vi hjælpe dig.

 

Vores store erfaring og indsigt betyder, at vi kan hjælpe dig med at navigere i et komplekst system af klagefrister og regler. På vores side om patientskadeerstatning, kan du læse nærmere om vores arbejde.

 

Her finder du også information om, hvad du kan gøre, hvis du ønsker at søge erstatning, eller hvis du vil klage over Patienterstatningens afgørelse til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Om os