medarbejdere

Helene Frandsen

Sekretær

Helene har været ansat hos Elmer Advo­ka­ter siden februar 2000, og hun har igen­nem alle årene været sekre­tær for part­ner Søren Kjær Jensen. Helene hjæl­per derfor med sags­be­hand­ling inden for navn­lig områ­derne arbejds­skade, personskade og soci­ale sager.

Hele­nes arbejde består i at hjælpe advo­ka­terne med forbe­re­delse af mate­ri­a­ler til rets­sa­ger og møder samt med kvali­tets­sik­ring, korrek­tur og over­hol­delse af dead­li­nes, som er forbun­det med dette arbejde.

 

Helene Frandsen

Sekretær

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev