Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Partner

Jakob har næsten 20 års erfaring med både kollektiv og individuel arbejdsret

Jakob Bjerre

Jakob har næsten 20 års erfaring med både kollektiv og individuel arbejdsret

Jakob Bjerre, advokat (H), partner, har siden 2007 beskæftiget sig intensivt med arbejds- og ansættelsesret, både individuelt og kollektivt. Jakob har igennem sin karriere været ansat både ved Plesner og Bech-Bruun advokatfirmaer, samt i arbejdsmarkedshovedorganisationen, FTF (nu del af FH). Jakob har stor procedureerfaring, idet han har ført sager for alle instanser, både de almindelige domstole såvel som de fagretlige organer (Arbejdsretten og De Faglige Voldgiftsretter), ligesom han har fungeret som voldgiftsdommer. Jakob har stor erfaring med sagstyper indenfor alle dele af det arbejds- og ansættelsesretlige felt, hvad enten det drejer sig om sager vedrørende arbejdere, funktionærer, tjenestemænd, direktører eller elever. Som følge af den førte mængde sager, herunder flere for Højesteret, er Jakob medlem af Foreningen Højesteretsskranken, ligesom han er medlem af Ansættelsesadvokater, European Employment Lawyers Association (EELA) og Dansk Forening for Arbejdsret.

Jakob har desuden været beskikket som bisidder for flere medarbejdere både for Minkkommissionen og senest Skattekommissionen, ligesom han to gange har været konstitueret som landsdommer både i Vestre- og Østre Landsret (2010 og 2015-2016). Jakob har desuden været udpeget som medlem både af Patientklagenævnet (nu Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn) og Realkreditankenævnet (nu Det finansielle ankenævn) og har endvidere betydelig erfaring indenfor retsområderne persondataret, fast ejendom, obligationsret, strafferet og miljøret. Jakob er ydermere en særdeles erfaren formidler, idet har igennem en årrække har været fast tilknyttet som ekstern lektor i retsvidenskab ved Københavns Universitet, ligesom han underviser for Advokatsamfundet på advokatuddannelsen, samt på uddannelsen for erhvervsjuridiske fuldmægtige i advokatbranchen.

Faligt engagement

2006 -
Foreningen Højesteretsskranken
Advokatsamfundet
Dansk Forening for Arbejdsret
Danske Ansættelsesadvokater
Procedureadvokater
EELA (European Employment Lawyers Association)
DJØF

Karriere

2022 -
Advokat (H) og indehaver, Advokatfirmaet Jakob Bjerre
2020 - 2022
Advokat (H), Koch/Christensen Advokatfirma I/S
2018 - 2020
Senioradvokat (H), Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
2017 - 2018
Advokat (H), Aumento Advokatfirma
2007 - 2018
Advokat (H), FTF – Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte
2015 - 2016
Konstitueret landsdommer, Østre Landsret
2010
Konstitueret landsdommer, Vestre Landsret
2006 - 2007
Advokatfuldmægtig/Advokat, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
2004 - 2006
Advokatfuldmægtig, Plesner Advokatpartnerselskab

Uddannelse

2019
Cambridge University, Judge Business School, Executive Education
2015
Møderet for Højesteret
2009
Møderet for Landsretterne og Sø- og Handelsretten
2007 - 2009
”Kollektiv arbejdsret” og ”Individuel arbejdsret”, Københavns Universitet
2004 - 2006
Uddannet advokat
2000 - 2003
Cand.jur., Københavns Universitet
1996 - 2000
Ba. jur., Københavns Universitet

Jakob er partner i Elmer advokater, herunder indehaver af Advokatfirmaet Jakob Bjerre (CVR nr. 39216752).

Læs mere om Jakob og Elmer Advokaters strategiske samarbejde lige her.

Om os