Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
01.05.2024
Ansættelsesretten er tilbage hos Elmer Advokater

Nu kan vi endelig dele den glædelige nyhed. Elmer Advokater har indgået et strategisk samarbejde med advokat Jakob Bjerre. Jakob er i dag indehaver af sit eget advokatfirma, og den 1. maj 2024 flytter Jakob ind hos os i Borgergade 24B.

Jakob har næsten 20 års erfaring med arbejdsretlige sager, hvad enten kollektive eller individuelle, og inden for alle områder af det arbejdsretlige spektrum. Dette uagtet der er tale om rådgivning på ad-hoc basis, eller om væsentligt mere langstrakte og komplekse forløb, ofte i kombination med procesførelse for enten de almindelige domstole eller de fagretlige organer.


Jakobs arbejdsområder omfatter rådgivning både i forbindelse med ansættelse og afskedigelse, kollektiv og individuel arbejdsret og overenskomstindgåelse. Spørgsmål om diskrimination og ligebehandling, samt om tjenestemænd, kunde- og konkurrenceklausuler, direktørkontrakter og funktionærforhold, falder selvsagt tillige indenfor hans kompetenceområder.


Jakob har desuden en ikke ubetydelig viden om persondataret i tilknytning til ansættelsesforhold, såvel som erfaring med faglige organisationers og foreningers retsforhold.


Flere nyheder

Vi vil i fællesskab udvikle en ny forretningsmæssig strategi, der kommer til at styrke begge parter.


Jakob har i sin lange arbejdsretlige karriere opnået stor erfaring med alle dele af det arbejdsretlige spektrum, hvad enten individuelt eller kollektivt. Hertil kommer en betydelig procesretlig erfaring fra alle instanser, såvel de almindelige domstole som de fagretlige organer. Jakob har desuden to gange været konstitueret som landsdommer i både Vestre- og Østre Landsret og har herforuden fungeret som partsudpeget dommer i faglige voldgiftssager, samt for Voldgiftsinstituttet (Danish Institute of Arbitration). Jakob er endvidere en trænet formidler, idet han i adskillige år har fungeret som ekstern lektor i retsvidenskab ved Københavns Universitet, såvel som fast underviser for Advokatsamfundet på advokatuddannelsen. Jakob har ydermere undervist i mange år for faglige organisationer og tillidsrepræsentanter i arbejds- og ansættelsesretlige emner, ligesom han har fungeret som dirigent på adskillige generalforsamlinger i foreningsregi.


Jakob samarbejder med flere faglige organisationer, hvor han repræsenterer forbundene i kollektive tvister, samt medlemmerne i individuelle sager.


Jakob har ført alle typer af arbejdsretlige sager, og har desuden en betydelig erfaring med retsområderne persondataret i ansættelsesforhold, foreningsret, fast ejendom, strafferet og miljøret. Jakob møder i alle typer af sager over hele landet, fra byret til Højesteret, såvel som i fagretlige sager. Jakob tilbyder ydermere specialtilpassede undervisningsforløb indenfor alle dele af det arbejds- og ansættelsesretlige spektrum.


Flere nyheder

Ledende partner hos Elmer Advokater, Karsten Høj, glæder sig rigtig meget over den indgåede aftale.

“Det er for os et vigtigt skridt at få en så dygtig og profileret advokat ind under Elmer brandet. Jakob kommer derudover rent forretningsmæssigt med opgaver og kontakter, der både supplerer og kan være med til udvikle vores rådgivning af en række fagforbund. Derfor er samarbejdet udtryk for mere end bare et kontorfællesskab. Vi vil i fællesskab udvikle en ny forretningsmæssig strategi, der kommer til at styrke begge parter”


Flere nyheder

Selv udtaler Jakob Bjerre:

“Jeg har nu arbejdet som advokat i knap 20 år, herunder cirka to år som selvstændig, og ser meget frem til at indgå i det strategiske samarbejde med Elmer Advokater, der har mange sager for en række fagforbund og er en stærk aktør på markedet indenfor bl.a. arbejdsskade, personskade, erstatning og forsikringsret. Jeg håber, at jeg kan være med til at gøre kontorets profil bredere med arbejdsretten og forhåbentlig dermed endnu mere attraktivt at søge til som fagforbund, organisation, virksomhed eller privatperson.”


Flere nyheder

Vi glæder os til at byde Jakob velkommen og starte samarbejdet!

Om os