Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
01.04.2019

5 sager om personskadeerstatning venter i Højesteret

Kathrine Frøkjær


Efter at have oplevet et dyk i antal højesteretssager, har advokat Karsten Høj indenfor de seneste måneder fået ikke mindre end 4 tilladelser fra Procesbevillingsnævnet til anke tabte landsretsdomme til Højesteret. Dertil kommer anke af en sag, der har været henvist til landsretten som første instans.


Det betyder, at der i 2019 venter os 5 interessante personskadesager i Højesteret.


Læs om sagerne samt om Karstens opfordring til at søge om anketilladelse til Højesteret i civile sager.


 


OVERBEVIS PROCESBEVILLINGSNÆVNET


Når man har tabt en ankesag i landsretten, vil de fleste advokater tænke (og fortælle klienten); ”det var det”.


Højesteret er dog en mulighed som 3. instans, hvis man kan overbevise Procesbevillingsnævnet om, at sagen indeholder spørgsmål af principiel karakter og af almen betydning. Det er ikke nemt, men heller ikke umuligt. Statistikken for 2017 viser, at Procesbevillingsnævnet modtog 271 ansøgninger om tilladelse til at anke domme afsagt af en landsret som 2. instans til Højesteret.


Der blev givet bevilling i 47 sager (17,3 %). 21 af disse angik sager om erstatning, heraf 8 sager om personskadeerstatning. Tallene for 2018 er endnu ikke offentliggjort, men vi er hos Elmer Advokater godt tilfredse med vores andel af de sager, som Højesteret skal tage stilling til.


Selvom det er under 20 % af ansøgningerne, der fører til, at der gives bevilling, er det vigtigt for borgernes retssikkerhed, at advokater søger i de sager, hvor vigtige principper er på spil”, lyder det fra Karsten Høj.


Samtidig er det som advokat en interessant udfordring at udarbejde en ansøgning til Procesbevillingsnævnet, fordi man er nødt til at have et skarpt fokus på det principielle i sagen og ikke ”bare”, at resultatet i landsretten er forkert (hvilket det jo næsten altid er, når man har tabt…)”, tilføjer Karsten.


 


DE 5 SAGER


Sagerne, der venter i Højesteret, udgør 3 patientskadesager, 1 trafikulykkessag samt 1 om erhvervsevnetabserstatning.


Læs her, hvad det centrale spørgsmål i sagerne er:  1. Hvordan fastsættes perioden ”man har levet med en patientskade”, når skaden er forsinket diagnosticering af kræft, som patienten ender med at dø af, inden erstatningen er fastsat? (Højesteret 13. maj 2019).


Østre Landsretsdom er trykt i FED2018.3Ø.  1. Hvad er kravet til bevis for, at patienten havde begyndende lungekræft på det tidspunkt, hvor der ved en klar fejl ikke blev reageret på et røntgenbillede, der viste et infiltrat på den ene lunge? (Højesteret 19. august 2019).

  2. Hvilke krav gælder for skadelidtes bevis for, at han ved en færdselsulykke blev påført en whiplash-læsion, der har medført varige følger? (Højesteret 23. september 2019).

  3. Er der ret til erstatning for 15 % erhvervsevnetab, når skadelidte efter skaden fortsat arbejder på nedsat tid, men nu ikke længere vil kunne arbejde fuldtid? (endnu ikke berammet).

  4. Hvad er beviskravet for, at en læge har handlet ansvarspådragende (culpøst), således at skadelidtes bevis for årsagssammenhæng mellem forsinket diagnose (konkret tilbagefald af testikelkræft) bliver lempet til mindre end 50 %? (endnu ikke berammet).


 


KONTAKT

Vi vender tilbage med resultatet i de enkelte sager, når Højesteret har afsagt dom, og ellers er du velkommen til at kontakte Karsten Høj, hvis du vil høre mere om sagerne eller har spørgsmål til sager om personskade.


 


Flere nyheder
Om os