Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
14.08.2009

Ankenævnet for Forsikring giver medhold i klage over afslag på erstatning af kontanter, stjålet/ranet af 2 tyve

Elmer & Partnere

En kvinde anmeldte i august 2008, at hun havde været udsat for tyveri/ran.


Der var sket det, at kvinden havde været inde i en butik på Strøget i København for at handle, og da hun forlod butikken, gik hun til sin cykel og lagde sin pung i sin taske.


Umiddelbart herefter blev kvinden distraheret af en person – en udlænding – der spurgte om vej ved hjælp af et kort over byen. Mens kvinden så på kortet og hjalp manden, listede en medgerningsmand pungen op af tasken. Kvinden fattede mistanke, mens hun stod og hjalp manden med kortet og vendte sig om for at kontrollere tasken og opdagede, at pungen var væk.


Manden, hun havde vist vej, havde nu taget flugten på cykel sammen med en anden mand, og kvinden gjorde anskrig og forfulgte herefter manden/mændene.


Det lykkedes dog ikke kvinden at indhente de to mænd.


Kvindens forsikringsselskab afviste at erstatte tyveriet af kontanter fra pungen, da forsikringsselskabet fandt, at der forelå simpelt tyveri og ikke ran.


Ankenævnet for Forsikring fandt ved deres behandling af sagen, at et tyveri under ovenstående omstændigheder havde karakter af ran, idet Ankenævnet for Forsikring lagde vægt på, at kvinden umiddelbart konstaterede tyveriet og umiddelbart herefter så og forgæves forfulgte de to formodede gerningsmænd.


Kommentarer:

Sagen viser, hvor grænsen findes mellem ran og simpelt tyveri.


I overensstemmelse med Ankenævnet for Forsikrings afgørelse må det således lægges til grund, at ran ikke nødvendigvis kræver en øjeblikkelig erkendelse af, at man bliver bestjålet, men at det er tilstrækkeligt, når situationen umiddelbart giver en mistanke om, at man bliver bestjålet, og man med det samme konstaterer dette og prøver at forfølge gerningsmanden/mændene.


Afgørelsen betyder, at personer, der bliver udsat for lommetyveri, men umiddelbart opdager dette – samt gerningsmanden – vil have mulighed for at opnå erstatning, når forsikringsbetingelserne hjemler mulighed for erstatning ved ran, men ikke ved simpelt tyveri.


Klagesagen blev ført af advokat Morten Henriksen. Du kan finde yderligere information om vores forsikringsområde her.


Flere nyheder
Om os