Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
06.03.2024
Ansvar for barnebarns skadeforvoldelse.

Østre Landsret fandt ved dom af 28. september 2023, at en bedsteforælder havde tilsidesat sin tilsynspligt med sit barnebarn.  Elmer Advokater repræsenterede IRONMAN-deltageren.

IRONMAN-deltageren deltog den 20. august 2017 i IRONMAN i København. Under cykeldelen af konkurrencen, løb et barn pludselig ud foran ham og han styrtede på cyklen. Styrtet resulterede i alvorlig personskade og skade på cyklen. Personskaden medførte, at han i en periode efter styrtet ikke kunne arbejde.


Sammenstødet skete på toppen af en bakke, hvor der var samlet et stort antal tilskuere. Barnet var med sin bedsteforælder taget ud for at se på cykelkonkurrencen, sammen med andre familiemedlemmer. Barnets forældre var ikke til stede under konkurrencen, så bedsteforælderen havde tilsynspligten over for barnet.


IRONMAN-deltageren kunne ikke nå at undvige barnet. Han måtte efter styrtet køres på hospitalet til behandling af sine skader. Skaderne inkluderede et brækket kraveben og en punkteret lunge. Barnet var chokeret over sammenstødet, men kom ikke til skade.


IRONMAN-deltageren søgte derefter Elmer Advokaters rådgivning med henblik på erstatning for personskade.


Flere nyheder

Spørgsmålet var om bedsteforælderen kunne holdes ansvarlig for sit barnebarns skadeforvoldelse.

Det spørgsmål blev først behandlet ved Retten i Glostrup og derefter ved Østre Landsret. Spørgsmålet om ansvarsgrundlag handlede mere præcist om, hvorvidt bedsteforælderen havde tilsidesat sin tilsynspligt over barnebarnet og om bedsteforælderen skulle og kunne have hindret barnet i at løbet ud på kørebanen.


Bedsteforælderen forklarede i byretten, at ulykken skete i forbindelse med, at hun skulle passere kørebanen med sit barnebarn og sin niece. Byretten fandt på dette grundlag, at det ikke var godtgjort, at sammenstødet skyldtes bedsteforælderens manglende iagttagelse af sin tilsynspligt over sit barnebarn.


Retten lagde ved sin vurdering bl.a. vægt på, at sammenstødet skete under en sportskonkurrence. Hvilket gjorde, at der var et ikke ubetydeligt antal tilskuere – underforstået at dette havde betydning. Retten i Glostrup frifandt dermed bedsteforælderen for ansvar.


Landsretten kom til det modsatte resultat.Landsretten fandt for det første, at på tidspunktet for sammenstødet havde bedsteforælderen tilsynspligt over barnebarnet. Det var dermed bedsteforælderens ansvar at ”holde øje med barnet”. Dernæst fandt Landsretten, at IRONMAN-deltageren befandt sig på kørebanen og kørte – pænt – i en lige linje. Efter forklaringerne fandt Landsretten desuden, at barnebarnet flere gange var løbet over vejen alene, og at barnet var løbet ud på kørebanen, da sammenstødet skete. På den baggrund fandt landsretten, at bedsteforælderen havde tilsidesat sin tilsynsforpligtelse for barnebarnet og dermed var erstatningsansvarlig over for IRONMAN-deltageren.


Landsretten fandt ikke grundlag for nedsætning af erstatningen som følge af egen skyld eller accept af risiko. Landsretten fandt, at skaderne var så omfattende, at IRONMAN-deltageren ikke ved accept af arrangementets betingelser og ansvarsfraskrivelser, kunne anses for at have accepteret risikoen for skaderne.


Flere nyheder
Elmer Advokaters kommentar

Retssagen blev ført af advokat Julie Harder og er en af de ret sjældne sager om voksnes (forældres) ansvar for børns skadeforvoldende handlinger. Landsrettens dom fastslår, at det ansvar, der følger af at have en tilsynspligt med et – mindre – barn er ganske vidtrækkende. Dernæst at deltagelse i sportsudøvelse ikke implicerer en form for accept af risiko eller egen skyld, når det kommer til skadepåførelse fra en ikke- deltager.


Endelig er sagen ud fra en mere ”advokathåndværksmæssig” synsvinkel et godt eksempel på, hvor betydningsfulde detaljerede vidneafhøringer er for udfaldet af en retssag. Meget står og falder ofte med, hvad vidner eller parter kan huske og forklare detaljeret om og det er advokatens opgave at få de rette detaljer frem. Det lykkedes for advokat Julie Harder i denne sag til glæde for klienten.


Flere nyheder

Læs domsafgørelsen fra byretten her.

Læs domsafgørelsen fra landsretten her.

Læs vores seneste indlæg her, eller tilmeld dig vores nyhedsbrev nedenfor.


Flere nyheder
Om os