Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
23.04.2019

Erstatning kan ikke reduceres med henvisning til forkortet restlevetid

Kathrine Frøkjær

Karsten Høj har i en principiel sag ført og vundet for Højesteret i 2012 fået slået fast, at der ikke kan foretages reduktion i en erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab med henvisning til forkortet restlevetid.


En ung kvinde fik på grund af en fejl hos egen læge og en speciallæge diagnosticeret aggressiv brystkræft med ca. 5 måneders forsinkelse. På grund af forsinkelse blev prognosen katastrofalt forringet, da overlevelsesmuligheden blev ændret fra at have været ca. 80 % efter 10 år til kun 15-20 % efter 5 år.


Patientskadeankenævnet (nu Ankenævnet for Patienterstatningen) afgjorde, at kvinden var påført en patientskade og tilkendte hende 85 % mén og 100 % erhvervsevnetab. Ved samme afgørelse reducerede nævnet dog hendes erstatning med 1/3, da både nævnet fandt det overvejende sandsynligt, at kvinden ville være død inden 4 år efter skadens indtræden i november 2008. Det blev i afgørelserne anført, at kvinden ville få udbetalt den resterende tredjedel, hvis hun var i live i november 2012. Kvinden fik ved Østre Landsrets dom medhold i, at der ikke kunne ske reduktion, men Ankenævnet indbragte sagen for Højesteret. Kvinden døde kort inden sagen blev behandlet i Højesteret den 29. maj 2012, og nævnet gjorde deres synspunkt gældende med fornyet styrke, idet man henviste til, at prognosen om, at hun ville afgå ved døden inden for 4 år efter skadens indtræden, nu var bekræftet.


Højesteret tiltrådte Østre Landsrets afgørelse og udtalte – i overensstemmelse med synspunkterne gjort gældende af Karsten Høj – at erstatningsansvarslovens forenklede udmålingsregler med kapitalerstatning for en skades varige følger i kombination med gennemsnitsregler for betydningen af skadelidtes alder og dermed forventede tid på arbejdsmarkedet, ikke giver adgang til at tage specifikt hensyn til forkortet (eller kort) restlevetid.


Se vores nyheder om sagen her.


Karsten Høj og Kira Kolby Christensen har også fået trykt en artikel om sagen. I artiklen kommenterer advokaterne på professor Bo von Eybens udlægning af dommen i en artikel han har fået trykt. Læs vores nyhed om dette her.


Flere nyheder
Om os