Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
03.03.2021

Interview: Børn udsat for vold går glip af erstatning

Kathrine Frøkjær

Retssikkerheden for børn, der er ofre for vold og seksuelle krænkelser, er slet ikke god nok i dag.


Det vurderer Advokat Karsten Høj, der er blevet interviewet om problemstillingen i Advokaten nr. 1, 2021.


Karsten udtaler blandt andet:


”Børn er overladt helt til sig selv efter en afsluttet straffesag om vold og seksuelle krænkelser, der måske har varet i årevis. De børn er særdeles sårbare og har ofte psykiske og fysiske mén for livet. En stor del af de børn, der bliver udsat for vold og seksuelle overgreb, er ofte udsatte i forvejen og får ingen støtte og hjælp fra voksne, når straffesagen er slut.”


 


Sidste år undersøgte Elmer Advokater i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder 100 sager, hvor der i mindst 18 af dem burde være rejst krav om erstatning på grund af sandsynlige varige mén, men der var kun tre, der havde søgt (læs mere).


Karsten peger på to løsninger, der efter hans mening ikke vil kræve flere udgifter for samfundet:
  1. Ændring af reglerne om offererstatning, så sagerne ved Erstatningsnævnet bliver behandlet efter et anmeldelsesprincip.
  2. Ændring af retsplejeloven, så retten får mulighed for at forlænge beskikkelsen af en bistandsadvokat, indtil erstatningssagen er afsluttet ved Erstatningsnævnet. Retssikkerhed koster, men det koster ikke nødvendigvis mere i det lange løb.
Karsten slutter af med at fremhæve at ved at gennemføre de to forslag, vil ofre for vold og seksuelle krænkelser blive hjulpet, indtil de har fået tilkendt den erstatning, som de er berettiget til. ”Det er det mindste, vi som samfund kan gøre for dem.”


Læs hele interviewet her (Advokaten 1/2021)


Flere nyheder
Om os