Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
26.11.2021

Erstatningsnævnet genoptager mere end 1.800 afsluttede sager som følge af forkert forrentning af tilkendt erstatning og godtgørelse

Kathrine Frøkjær
Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen

Som følge af Højesterets dom af 4. december 2020 (U 2021.1058/2 H) om forrentning af erstatning tilkendt af Patienterstatningen, har Erstatningsnævnet besluttet at ændre sin praksis om forrentning af godtgørelses- og erstatningsbeløb, som udbetales efter offererstatningsloven. Nævnet vil som følge af praksisændringen af egen drift genoptage mere end 1.800 tidligere afsluttede sager, hvilket forventes påbegyndt i 2022.


Læs mere om højesteretsdommen og dens betydning her: 


Hvis du har en igangværende eller afsluttet sag om erstatning efter offererstatningsloven, er du velkommen til at kontakte os vedr. forrentning af erstatningen og mulighed for genoptagelse.


Flere nyheder
Om os