Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
22.01.2015

Nye partnere

Elmer & Partnere


Advokat Gert Willerslev indtræder som partner hos Elmer & Partnere, og advokat Kira Kolby Christensen bliver samtidig associeret partner.


”Med optagelsen af Gert Willerslev som partner og Kira Kolby Christensen som associeret partner vil vi styrke og udvikle Elmer & Partneres position som et proceskontor med speciale i erstatnings- og forsikringsret samt ansættelsesret”, siger en af de fire hidtidige partnere, Karsten Høj.


”Gert og Kira skal endvidere bidrage til Elmer & Partneres forretningsudvikling og styrke firmaets position som en spændende og udfordrende arbejdsplads for alle vores engagerede og dygtige medarbejdere”, tilføjer Karsten Høj.


Fakta:

Gert Willerslev er specialiseret i erstatnings- og forsikringsret, ansættelsesret og retssager.


Han blev jurist i 1996 og advokat i 2000. Han har haft møderet for Højesteret siden 2006, og han underviser i retssagsbehandling på Advokatsamfundets advokatuddannelse. Fra 2010-2012 var Gert medlem af bestyrelsen i Ansættelsesadvokater.


I 2012 var Gert konstitueret landsdommer i Vestre Landsret og blev derefter ansat hos Elmer & Partnere. I 2013/2014 gennemførte han Danske Advokaters Law Firm Management uddannelse. Derudover har Gert erfaring med organisation og ledelse fra sin tidligere beskæftigelse i Business Danmark og HK/Danmark.


Kira Kolby Christensen er navnlig specialiseret i retssagsbehandling – herunder at varetage større retssager af principiel karakter; senest den omtalte ”rygersag”, der blev afgjort af Højesteret i november 2014. Kiras mere fagspecifikke specialeområder omfatter erstatnings-, ansættelses- og forsikringsret, herunder både ulykkesforsikring, invalidepension og kritisk sygdom.


Kira blev kandidat i 2000, og hun har – indtil hun blev ansat hos Elmer & Partnere i august 2011 – arbejdet inden for Justitsministeriets og domstolenes områder. Kira har i den periode været dommerfuldmægtig i Højesteret, hvor hun bl.a. fungerede som referendar for to af Højesterets dommere.


Kira blev advokat i 2012 og gennemførte i 2013/2014 Danske Advokaters program ”Young Talented Lawyers” og udarbejdede som led i det en rapport om Elmer & Partneres udvikling af et nyt forretningsområde. Kira er efterfølgende blevet medlem af Danske Advokaters Forretningsudviklingsgruppe.


Elmer & Partnere er et førende og meget anerkendt advokatfirma indenfor områderne ansættelses- og erstatningsret og beskæftiger i alt 18 jurister og 20 øvrige medarbejdere. Firmaet beskæftiger sig også i stort omfang med forsikringsret og socialretlige sager.


Igennem årene har Elmer & Partnere præget retsudviklingen gennem et meget stort antal rets- og voldgiftssager, herunder en lang række betydningsfulde Højesteretssager. I de sidste mange år har vi gennemført 10-15 Højesteretssager årligt.Flere nyheder
Om os