fbpx

medarbejdere

Kira Kolby Christensen

Partner

Jeg blev ansat i Elmer Advokater i august 2011 og havde forud for det mere end 10 års erfaring. Blandt har jeg været ansat knap 5 år som fuldmægtig i Datatilsynet, lidt mere end 2 år som fuldmægtig i Domstolsstyrelsen og 3½ år som dommerfuldmægtig i Højesteret.

At jeg valgte at skifte til advokatbranchen (og navnlig til Elmer Advokater) skyldtes, at jeg ville tættere på det enkelte menneske, som sagen drejer sig om, og dette uden at gå på kompromis med kvaliteten af det juridiske arbejde.

Med nu snart 9 års erfaring som advokat kombineret med min tidligere erfaring fra Datatilsynet og Højesteret har jeg fået opbygget en stor erfaring og viden inden for navnlig persondata samt proces og sagsbehandling. Mine mere fagspecifikke specialeområder omfatter persondata samt erstatning i forbindelse med færdselsskader, produktskader, arbejdsskader, patientskader og forsikringsspørgsmål – herunder både ulykkesforsikring, invalidepension og kritisk sygdom.

Navnlig har jeg hjulpet en række fagforeninger og fagforbund med GDPR-compliance. Fagforeningernes særlige rolle og organisering sammenholdt med databeskyttelsesforordningens regler og grundlæggende begreber rejser en række principielle fortolknings- og afgrænsningsspørgsmål. Eksempelvis: Hvem er dataansvarlig og eventuel databehandler for den behandling af oplysninger, der sker ude ved arbejdsgiver, når tillidsrepræsentanter bistår deres medlemmer og forhandler lokalaftaler mv.? I hvilket omfang må der ske udveksling af oplysninger inden for organisationen med tillidsrepræsentanter, afdelinger mv.? I hvilket omfang må oplysninger udveksles ud af organisationen med ex. arbejdsgiver og andre forhandlingsparter? Hvor længe må oplysninger knyttet til medlemssager – herunder større og/eller principielle tvister og forhandlinger – gemmes?

Med Elmer Advokaters forudgående kendskab til fagforbundenes arbejde kombineret med min ekspertise indenfor databeskyttelsesreglerne bistår jeg derfor i vidt omfang fagforeninger og fagforbund med spørgsmål om og implementering af databeskyttelsesforordningen og den supplerende databeskyttelseslov.

På det erstatnings- og forsikringsretlige område rådgiver jeg sammen med det øvrige team hos Elmer Advokater såvel private klienter som medlemmer af en række fagforbund. Det er i alle sager vigtigt for mig, at tvisten løses kvalificeret og professionelt. I særdeleshed er det vigtigt for mig, at sagen behandles med øje for, hvad der for det enkelte menneske er den helt rigtige løsning. Den rigtige løsning kan for nogle være et velforberedt men hurtigt forlig, mens det for andre kan være at tage den hele vejen gennem systemet og få den endelige juridiske afklaring.

Fagligt engagement
 • IAPP – International Association of Privacy Professionals
 • Foreningen af Erstatnings- og Forsikringsjurister (FEF)
 • Juridisk Forening
 • Medlem af bestyrelsen i PEOPIL, som er den europæiske forening af erstatningsadvokater (Danmarks repræsentant)
 • AIDA – Det Danske Selskab for Forsikringsret, som er den danske afdeling af verdensorganisationen for Forsikringsret, Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA)
Tidligere
 • I 2013/2014 gennemførte jeg Danske Advokaters program ”Young Talented Lawyers”. Som afslutning på programmet udarbejdede jeg en grundig analyse af Elmer Advokaters styrker og svagheder i forbindelse med udvikling af nyt forretningsområde
 • Medlem af Danske Advokaters Forretningsudviklingsgruppe i 2014-2016
Karriere
 • 2020 - nu
  Partner
 • 2015 - 2019
  Associeret partner
 • 2011 – nu
  Ansat hos Elmer Advokater
 • 2008 - 2011
  Dommerfuldmægtig i Højesteret
 • 2005 – 2008
  Fuldmægtig i Domstolsstyrelsen
 • 2000 – 2005
  Fuldmægtig i Datatilsynet
Uddannelse
 • 2020
  Certificeret Information Privacy Manager (IAPP)
 • 2020
  Møderet for Højesteret
 • 2015
  Møderet for landsretten
 • 2012
  Advokat hos Elmer Advokater
 • 2000
  Cand. Jur. fra Københavns Universitet
Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev