medarbejdere

Kira Kolby Christensen

Associeret partner

Jeg blev ansat i Elmer Advokater i august 2011 og havde forud for det i mere end 10 år arbejdet indenfor Justitsministeriet – herunder 5 år ved Datatilsynet – og i Højesteret som dommerfuldmægtig. At jeg valgte at skifte til advokatbranchen (og navnlig til Elmer Advokater) skyldtes, at jeg ville tættere på det enkelte menneske, som sagen drejer sig om, og dette uden at gå på kompromis med kvaliteten af det juridiske arbejde.

Med nu knap 7 års erfaring som advokat kombineret med min tidligere erfaring fra Datatilsynet og domstolene har jeg fået opbygget en stor erfaring og viden inden for navnlig persondata samt proces og sagsbehandling. Mine mere fagspecifikke specialeområder omfatter persondata samt erstatning i forbindelse med færdselsskader, produktskader, arbejdsskader, patientskader og forsikringsspørgsmål – herunder både ulykkesforsikring, invalidepension og kritisk sygdom.

Fagforbundenes særlige rolle og organisering rejser en række principielle spørgsmål vedrørende persondatareglernes grundlæggende begreber. Eksempelvis hvem er dataansvarlig og databehandler? I hvilket omfang må der ske udveksling af oplysninger inden for organisationen og med arbejdsgiver? Og hvor længe må man som fagforbund gemme oplysninger?

Med Elmer Advokaters forudgående kendskab til fagforbundenes arbejde kombineret med vores ekspertise i persondata bistår vi i vidt omfang fagforbundene med spørgsmål om og implementering af persondataforordningen og den supplerende databeskyttelse.

På det erstatnings- og forsikringsretlige område rådgiver vi hos Elmer Advokater såvel private klienter som medlemmer af en række fagforbund, og det er i alle sager vigtigt for mig, at tvisten løses kvalificeret og professionelt. I særdeleshed er det vigtigt for mig, at sagen behandles med øje for, hvad der for det enkelte menneske er den helt rigtige løsning. Den rigtige løsning kan for nogle være et velforberedt men hurtigt forlig, mens det for andre kan være at tage den hele vejen gennem systemet og få den endelige juridiske afklaring.

Fagligt engagement
 • Danske Advokaters samarbejdsgruppe om persondata
 • Foreningen af Erstatnings- og Forsikringsjurister (FEF)
 • Københavns Advokatforening
 • Juridisk Forening
 • Medlem af bestyrelsen i PEOPIL, som er den europæiske forening af erstatningsadvokater (Danmarks repræsentant)
 • AIDA – Det Danske Selskab for Forsikringsret, som er den danske afdeling af verdensorganisationen for Forsikringsret, Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA)
Tidligere
 • I 2013/2014 gennemførte jeg Danske Advokaters program ”Young Talented Lawyers”. Som afslutning på programmet udarbejdede jeg en grundig analyse af Elmer & Partneres styrker og svagheder i forbindelse med udvikling af nyt forretningsområde
 • Danske Advokaters Forretningsudviklingsgruppe
Karriere
 • 2015 - nu
  Associeret partner
 • 2011 – nu
  Ansat hos Elmer Advokater
 • 2008 - 2011
  Dommerfuldmægtig i Højesteret
 • 2005 – 2008
  Fuldmægtig i Domstolsstyrelsen
 • 2000 – 2005
  Fuldmægtig i Datatilsynet
Uddannelse
 • 2015
  Møderet for landsretten
 • 2012
  Advokat hos Elmer Advokater
 • 2000
  Cand. Jur. fra Københavns Universitet
NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev