Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

21.12.2022

Vilkår for afrejsebestilling var udtryk for direkte diskrimination på grund af køn

Nyt om forsikringsvilkår & gravide kvinder

I forlængelse af Finanstilsynets temaundersøgelse om forsikringsselskabers overholdelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, fandt Finanstilsynet, at et forsikringsvilkår, som undtog dækning med henvisning til graviditet, indebar direkte forskelsbehandling på grund af køn.

Finanstilsynets undersøgelse og påbud over for forsikringsselskaberne markerer et stigende fokus på diskriminerende forsikringsbetingelser og praksis.


Ved undersøgelsen blev det konstateret, at en række forsikringsselskaber havde et forsikringsvilkår, som indebar, at en gravid kvindes mulighed for at opnå afbestillingsdækning for andre forhold end akut sygdom afhang af, hvorvidt kvinden for tidspunktet for rejsens bestilling var bekendt med sin graviditet. Kvinden ville i den forbindelse være afskåret fra afbestillingsdækning, hvis hun på tidspunktet for rejsens bestilling havde kendskab til sin graviditet. Dette ville gælde, uanset om forholdet, som begrundede afbestillingen, først opstod efter rejsens bestilling, og uanset om der på tidspunktet for rejsens bestilling ikke forelå forhold omkring graviditeten, som skulle gøre det uforsvarligt at rejse.


Flere nyheder

Kvindens mulighed for at opnå afbestillingsdækning ville med andre ord alene være afhængig af, hvorvidt kvinden var gravid og bekendt hermed. En kvinde, som først bliver bekendt med sin graviditet efter rejsens bestilling, ville kunne opnå dækning, hvis der sidenhen skulle opstå forhold, som nødvendiggør en afbestilling.

Finanstilsynet fandt, at vilkåret førte til, at kvinder behandles forskelligt afhængig af, hvorvidt de på tidspunktet for rejsens bestilling var bekendt med graviditeten eller ej.  En sådant vilkår, som undtog for dækning med henvisning til graviditet, indebar direkte forskelsbehandling på grund af køn, og Finanstilsynet påbød herefter de enkelte forsikringsselskaber at bringe deres vilkår for dækning fra afbestillingsforsikringen i relation til gravide kvinder i overensstemmelse med forsikrings-ligebehandlingsloven.


Flere nyheder

Elmers bemærkninger

Finanstilsynets undersøgelse og påbud over for forsikringsselskaberne markerer et stigende fokus på diskriminerende forsikringsbetingelser og praksis.


Dette sammenholdt med blandt andet Ankenævnet for Forsikrings tre principielle kendelser fra sommeren 2022 om ulykkesforsikringensdækning af skader opstået under fødsel, hvor visse fødselsskader skulle anerkendes som dækningsberettigende ulykkestilfælde (Forsikringsdækning af skade opstået under fødsel (elmer-adv.dk)), vil bidrage til en større bevågenhed og opmærksomhed i forsikringsbranchen, når det kommer til forskelsbehandling, diskrimination og ligestilling.


Elmer Advokater følger udviklingen nøje.


Spørgsmål kan rettes til advokat Medea Solevad Plesner.


Flere nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Om os