Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
05.03.2018

Ankenævnet for Patienterstatningen dømt til at anerkende patientskade

Kathrine Frøkjær


– Læger overså tegn på tilbagefald af kræftsygdom 3 gange.


En nu 76-årig kvinde blev i 2010 og 2011 opereret og behandlet for skjoldbruskirtelkræft. Efter helbredelse overgik hun til regelmæssige kontroller.


I forbindelse med kontroller i februar 2013, juni 2013 og december 2013 overså lægerne stigning af kvindens Thyroglobulin-værdier (protein), og der blev derfor ikke iværksat yderligere udredning.


Først i forbindelse med kontrol i juni 2014 reagerede lægerne på den stigende Thyroglobulin-værdi og henviste kvinden til yderligere udredning. Kort efter fik hun besked om, at kræftsygdommen var vendt tilbage og desuden havde metastaseret sig til lungerne, ligesom sygdommen måtte betragtes som uhelbredelig.


Kvinden anmeldte sagen til Patienterstatningen, som gav afslag på at anerkende patientskaden. Hun klagede efterfølgende til Ankenævnet for Patienterstatningen, som også afslog at anerkende skaden. Ankenævnets afgørelse blev derfor indbragt for domstolene.


 


Tvisten


Der var enighed mellem parterne om, at behandlingen i forbindelse med de 3 kontroller i 2013 ikke levede op til erfaren specialiststandard.


Uenighed gik på, hvorvidt den forsinkede diagnosticering af tilbagefaldet påførte kvinden en skade i form af en forringet overlevelsesprognose og uhelbredelig kræftsygdom med spredning til lungerne.


Ankenævnets lægekonsulent og Retslægerådet var enige om, at kvindens oprindelige kræftsygdom indebar en meget høj risiko for tilbagefald.


Retslægerådet udtalte i øvrigt under sagen, at der var begået lægelige fejl ved de 3 kontroller i 2013. Fordi kvinden ikke var henvist til yderligere udredning ved CT- og ultralydsscanning før juni 2014, kunne Retslægerådet ikke udtale sig om udviklingen af tilbagefaldet og metastaserne til lungerne. Retslægerådet kunne heller ikke udtale sig om overlevelsesprognosen ved rettidig diagnosticering af tilbagefaldet i 2013, da undersøgelserne ikke var foretaget og bevismaterialet derfor ikke forelå.


 


Rettens dom


Byretten fandt, at der ved den manglende henvisning til videre udredning klart blev begået en fejl, som måtte anses for ansvarspådragende.


Selvom det var usikkert, om en udredning i februar 2013 ville have haft betydning for sygdommens udvikling, fandt retten – henset til de begåede ansvarspådragende fejl – at betingelserne for anerkendelse af skaden efter loven var opfyldt. Kvinden fik derfor medhold i sagen.


Dommen er noget overraskende blevet anket.


 


Kontakt


Spørgsmål i sagen kan rettes til advokat Mie Andersen, som førte sagen på vegne kvinden. Læs dommen.


Læs også mere sager om patientskade eller om mulighederne for at klage til Ankenævnet for Patienterstatningen.


 


Flere nyheder
Om os