Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
23.03.2012

Erstatning for patientskade

Elmer & Partnere


Er der opstået fejl under din operation? Er du blevet diagnosticeret for sent? Eller har anden lægelig- eller medicinsk behandling påført dig en patientskade, kan du have krav på patienterstatning.


Patientskadesager er dog komplekse. Og oftest kan man i løbet af processen få brug for en advokat med speciale i patientskader. Hos Elmer Advokater har vi mere end 20 års erfaring med at sikre erstatning til patienter.


På denne side kan du læse mere patientskadeområdet og bl.a. læse:  • Hvordan du anmelder en patientskade

  • Hvilke frister, der gælder for patienterstatning, samt,

  • Hvordan du klager over en afgørelse, som Patienterstatningen har truffet.


Har du spørgsmål eller brug hjælp, er du velkommen til at kontakte os og få en vurdering af dine muligheder. Det koster dig ikke noget.


Anmeldelse af patientskade


For at få erstatning for en patientskade skal du anmelde din skade til Patienterstatningen.


Patienterstatningen behandler anmeldelser fra patienter og træffer afgørelser om, hvorvidt den enkelte patient har ret til erstatning.


Har du blot den mindste mistanke om, at du er påført en skade i forbindelse med en behandling på fx. et sygehus, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel, så anbefaler vi altid, at du anmelder dit forløb til Patienterstatningen.


Det er nemlig nemt at anmelde en skade på Patienterstatningens hjemmeside. Og så koster det ikke noget at få Patienterstatningen til at vurdere din sag.


Når du har anmeldt din skade, vil Patienterstatningen selv indhente alt lægeligt materiale, og din sag vil blive forelagt en lægekonsulent.


Herefter vil Patienterstatningen træffe afgørelse om, hvorvidt du har ret til patienterstatning.


Du kan læse mere om anmeldelse af patientskader på vores side anmeld patientskade.


 


Frist for patienterstatning


Det er vigtigt, du anmelder din patientskade i tide.


Der er normalt en frist for at anmelde en skade på 3 år. Det vil sige 3 år fra skadestidspunktet, eller 3 år fra det tidspunkt, hvor du blev opmærksom på skaden.


Mange patienter opdager dog først, at de har været udsat for en patientskade flere år efter, at forældelsesfristen er overskredet.


Men det betyder ikke, at de ikke kan have krav på erstatning. Vi har i hvert fald sikret en lang række patienter deres erstatning, selvom Patienterstatningen har afvist med den begrundelse, at sagen er forældet.


Læs blandet andet om denne sag, hvor en kvinde fik erstatning, selvom hun første opdagede patientskaden 8 år efter, den var sket.


 


Klage over Patienterstatningens afgørelse


Er du utilfreds med Patienterstatningens afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Patienterstatningen.


Ankenævnet behandler klager over afgørelser om erstatning for skader sket i forbindelse med behandling eller lægemidler.


Det er dog ikke risikofrit at klage. Derfor er det en god ide at søge råd hos en af vores specialister forinden.


Du kan læse mere om klager ved ankenævnet på vores side Ankenævnet for Patienterstatningen.


 


Klage over læge eller sygehus


Du kan også klage over en læge eller klage over et sygehus, hvis du er utilfreds med den behandling, du har fået.


En sådan patientklage vil i sig selv ikke føre til erstatning.


Men får du ret i, at din behandling har været kritisabel, kan det få betydning, når Patienterstatningen eller ankenævnet vurderer din sag.


Læs mere herom på vores side om klage over læge eller sygehus.


 


Vi kan tage hånd om din sag


Selvom patienter selv kan komme i gang med deres sag ved at indgive en anmeldelse til Patienterstatningen, så der det videre forløb ofte komplekst.


Selve opgørelsen af krav på erstatning kan være vanskelig. Og er du tilkendt en erstatning, så indebærer en klage til ankenævnet altid en risiko for, at du mister retten til hele eller dele af din erstatning.


Hos Elmer Advokater har vi rådgivet og ført sager om patientskader i mere end 20 år. Vores advokater er nogle af landets mest erfarne og kompetente på området, og de har erfaring med sager, der har angået en lang række forskellige sygdomme og skader.


Har du derfor spørgsmål eller brug for vores hjælp, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.


Beslutter du efterfølgende, at vi skal hjælpe dig videre, vil vi i fællesskab aftale rammerne for vores arbejde.


Med andre ord – det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det skal koste.


Læs også: Erstatning efter personskade


 


Flere nyheder
Om os