Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
03.01.2017

VEJLEDNING EFTER GABLE INSURANCE KONKURS

Kathrine Frøkjær


Som omtalt i vores nyhed den 2. december 2016, blev Gable Insurance erklæret konkurs i Lichtenstein den 19. november 2016. Den 8. december 2016 blev også Husejernes Forsikring Assurance Agentur erklæret konkurs. Ingen af selskaberne var medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer, at forsikringstagere får dækning, hvis et forsikringsselskab går konkurs.


Torsdag den 8. december 2016 vedtog Folketinget imidlertid en lovændring, som betyder, at danske kunder i Gable Insurance og Husejernes Forsikringsagentur alligevel er omfattet af Garantifonden. Loven trådte i kraft den 9. december 2016, og lovændringen betyder, at Fonden dækker krav, der ellers ikke ville være dækket.


Elmer Advokater hjælper forsikringstagere, der er omfattet af ordningen.


 


HVAD SKAL DU NU GØRE?

Garantifonden har indgået en administrationsaftale med Topdanmark, som skal behandle skadessagerne på vegne af Garantifonden, herunder udbetale erstatning. Det gælder også allerede afsluttede sager, hvor der kun mangler at blive udbetalt erstatning.


Hvis du har en skadessag, der endnu ikke er anmeldt, eller hvis der opstår en ny skade, skal du anmelde skaden til Topdanmark hurtigst muligt.


Hvis du allerede har anmeldt din skade til Husejernes Forsikringsagentur, skal du ikke anmelde den igen. Topdanmark forventer at starte skadebehandlingen op i løbet af januar 2017. Topdanmark vil  opprioritere sager, hvor der kun mangler at blive udbetalt erstatning og sager, hvor der er akutte økonomiske udfordringer. Det gælder f.eks., hvis du er genhuset og ikke længere selv kan betale for genhusningen, hvis du har kreditorer, der rykker for betaling, eller hvis der er fare for husets konstruktion.


Al henvendelse om skader og anmeldelse af nye skader til Topdanmark skal foretages på deres hjemmeside.


Inden den 1. marts 2017 vil Topdanmark dog selv kontakte de kunder, som har en igangværende sag i Husejernes Forsikring.


 


REGLERNE FOR DÆKNING VIA FONDEN

Der er særlige regler for dækning, herunder særlige frister, som du skal være opmærksom på. Endvidere betaler Garantifonden kun erstatning for skader, som ville være dækket af de betingelser og vilkår, som gjaldt for den oprindelige forsikringsaftale hos Gable Insurance.


Det bliver ikke muligt at få forudbetalte præmier tilbagebetalt.


 


EJERSKIFTEFORSIKRINGER

– Skader skal være anmeldt senest den 31. marts 2017.

– Der gælder en selvrisiko på 20.000 kr. for den første dækningsberettigede skade i Garantifonden.

– Det bliver muligt at købe en erstatningsforsikring på kommercielle vilkår gældende for restperioden, dog højest fem år. Forsikringen vil kunne tegnes indtil den 31. marts 2017 med den 1. april 2017 som ikrafttrædelsesdato.


 


BYGGESKADEFORSIKRINGER

Der betales erstatning for skader i tilfælde, hvor bygherren er trådt i likvidation eller er gået konkurs eller træder i likvidation eller går konkurs i den oprindelige polices løbetid. Krav skal være anmeldt senest den dag, hvor forsikringen udløber.


 


ANDRE FORSIKRINGER END EJERSKIFTEFORSIKRINGER OG BYGGESKADEFORSIKRINGER

Der betales erstatning for krav, som er opstået indtil 4 uger efter, at kunden har modtaget meddelelse fra Garantifonden. Skader skal være anmeldt senest den 31. marts 2017.


 


KLAGER TIL ANKENÆVNET FOR FORSIKRING 

Klager, der er indbragt for Ankenævnet for Forsikring før Gable Insurances AG’s konkurs den 19. november 2016, dækkes af Garantifonden, når kunden har fået helt eller delvist medhold.


Klager over afgørelser truffet af Husejernes Forsikringsagentur inden for de seneste 4 uger før konkursen, kan indbringes for Ankenævnet senest den 6. januar 2017. Får du helt eller delvist medhold, er også disse sager dækket af Garantifonden.


Klager over Topdanmarks afgørelser om udbetalinger kan indbringes for Ankenævnet senest 3 måneder efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Får du helt eller delvist medhold, er også disse sager dækket af Garantifonden.


 


Flere nyheder
Om os