Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Kritisk sygdom

En kritisk sygdom forsikring giver ret til en skattefri udbetaling

Få hjælp til kritisk sygdom forsikring

En kritisk sygdom forsikring giver ret til en skattefri udbetaling, hvis forsikringstageren rammes af visse nærmere definerede kritiske sygdomme.

Ofte er forsikringen en del af de pensionsordninger, der tegnes gennem en arbejdsgiver. Den kan dog også være tegnet individuelt eller gennem et fagforbund.

 

Kritisk sygdom dækningen fremgår af pensionsoverblikket på pensionsinfo.dk.

Er du forsikret, men har selskabet afvist at yde dækning, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse af dine muligheder.

 

Hvad dækker kritisk sygdom?

For at have ret til udbetaling ved kritisk sygdom skal man typisk

    • Være diagnosticeres med én af de sygdomme, der fremgår af forsikringsbetingelserne,
    • Diagnosen skal være blevet stillet, mens forsikringen var i kraft
    • Være blevet undersøgt for lidelsen af en speciallæge eller på et hospital
    • Være i behandling for sygdommen eller behandling er planlagt

Det betyder, at man kun er dækket for visse kritiske sygdomme og altså ikke alle kritiske sygdomme.

Hvilke sygdomme er kritiske?

Listen over kritiske sygdomme – og navnlig de kriterier, der udover diagnosen skal være opfyldt – kan variere fra selskab til selskab. Fælles for dem er dog, at listen (diagnoserne) er udtømmende.

Det vil sige, at man som forsikringstager skal kunne dokumentere, at en eller flere af de pågældende diagnoser er stillet, mens forsikringen har været i kraft.

Erstatning ved kritisk sygdom

En kritisk sygdom udbetaling består af et skattefrit engangsbeløb, der udbetales til forsikringstageren.

Der gælder ingen krav om, hvad beløbet skal anvendes til. Eftersom mange – særligt med alderen – får en eller flere kritiske sygdomme, kan forsikringen derfor være med til at give en økonomisk frihed til at betale faste udgifter, lån, rejser med familie eller behandlingstilbud i Danmark såvel som udlandet.

Kan man få udbetalt kritisk sygdom flere gange?

Man kan godt få udbetaling for flere kritiske sygdomme. Der kan dog gælde undtagelser eksempelvis, hvor der er tale om den samme sygdom der blusser op igen eller samme sygdomsområde.

Vi kan hjælpe, når der er uenighed med selskabet

Selvom reglerne lyder enkle, så oplever vi jævnligt, at der opstår uenighed mellem forsikringstageren og selskabet.

I praksis er mange afslag uberettigede, og her hos Elmer Advokater har vi med succes hjulpet private med at opnå dækning i tilfælde af kritisk sygdom.

 

Vi er specialister i at behandle forsikringssager og har stor erfaring med at føre sager mod forsikringsselskaberne, herunder sager ved Ankenævnet for Forsikring.

 

Har du spørgsmål eller brug for vores hjælp, er du velkommen til at kontakte vores Advokat og Associeret partner, Medea Solevad Plesner, på +45 3367 6780 eller på mpp@elmer-adv.dk. Vi beregner ikke salær , før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

Ofte vil vi i sager om kritisk sygdom kunne give en fast pris på vores rådgivning, ligesom vi også vil undersøge, hvorvidt omkostningerne forbundet med vores arbejde kan dækkes af forsikringsselskabet.

Et typisk sagsforløb

I nedenstående grafik kan du få et overblik over, hvordan en typisk sag om kritisk sygdom forløber. Vi har opdelt forløbet i forskellige faser: Klage til selskabet, Forlig, Ankenævnet for Forsikring samt Retssag.

Der er naturligvis forskel på sagerne, ligesom der er forskel på, hvilke sagsskridt, der skal foretages i den enkelte sag. Nogle har måske selv klaget til selskabet – andre har ikke. Og nogle har måske selv indbragt deres sag for ankenævnet. Derfor har vi opstillet en række punkter, der beskriver, hvordan vi kan hjælpe.

Om os