Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Tab af erhvervsevne forsikring

Tab af erhvervsevne forsikring dækker dit økonomiske tab, hvis du mister en betydelig del af din erhvervsevne

Tab af erhvervsevne forsikring

Tab af erhvervsevne forsikringen er typisk oprettet som en del af en pensionsordning og dækker det økonomiske tab, hvis den sikrede mister en betydelig del af sin erhvervsevne og indtægt som følge af sygdom eller ulykke.

Forsikringen dækker ikke, hvis erhvervsevnen er nedsat af sociale årsager.

 

Erhvervsevnen skal normalt være nedsat med halvdelen eller to tredjedele. Så længe den sikrede får fuld løn fra sin arbejdsgiver, har denne ikke krav på udbetaling fra forsikringen. Det har arbejdsgiveren dog måske. Se nedenfor.

 

Sager om ret til dækning ved erhvervsevnetab kan være ret komplicerede og kræver ofte indgående forhandlinger med forsikringsselskabet.

 

Hos Elmer Advokater har vi ekspertise i sager om tab af erhvervsevne.

Vi kender selskaberne og deres advokater, og de kender os. Vi har gode erfaringer med at skabe resultater for privatpersoner, selvstændige og virksomheder uden unødige retssager.

 

Har du spørgsmål eller brug for vores hjælp, er du velkommen til at kontakte vores Advokat og Associeret partner, Medea Solevad Plesner, på +45 3367 6780 eller på mpp@elmer-adv.dk. Vi beregner ikke salær, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

Vurderer selskabet, at du har ret til dækning, kan du være berettiget til følgende ydelser.

Erhvervsevnetabsydelse, også kaldet invalideydelse, er et fast månedlig beløb, du får udbetalt, indtil du er berettiget til alderspension.

Præmiefritagelse betyder, at selskabet overtager betalingen af dine udgifter til præmie i den periode, din erhvervsevne er nedsat. Din forsikrings- og pensionsordning holdes ved lige, uden du selv indbetaler til ordningen.

Invalidesum er et engangsbeløb, som typisk udbetales, når erhvervsevnetabet er varigt og har varet uafbrudt i et år.

Når arbejdsgiveren har ret til forsikringsydelsen.

Når en medarbejders erhvervsevne nedsættes, kan arbejdsgiveren have ret til at få udbetalt medarbejderens erhvervsevnetabsydelser.

 

Mange forsikringer indeholder vilkår om, at erhvervsevnetabsydelsen kan udbetales til arbejdsgiveren, hvis ansættelsesforholdet fastholdes, og hvis arbejdsgiveren fortsat betaler fuld løn til medarbejderen.

 

På den måde kompenseres arbejdsgiveren økonomisk for medarbejderens nedsatte erhvervsevne, ligesom medarbejderen undgår at blive afskediget og bevarer sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

Arbejdsgiveren og medarbejderen har derfor en fælles interesse i at indrette sig på en sådan måde, at ansættelsesforholdet fastholdes, selvom medarbejderen er syg, mod at arbejdsgiveren får udbetalt forsikringsydelsen.

Særlige betingelser for selvstændige ved tab af erhvervsevne

Betingelserne for dækning ved tab af erhvervsevne er som udgangspunkt de samme for selvstændige: det gælder om at bevise, at erhvervsevnen er nedsat med halvdelen eller to tredjedele. På visse punkter er sager for privatpersoner og for selvstændige dog forskellige.

 

Vi oplever ofte, at forsikringsselskaberne afviser at yde dækning, hvis selskabet kan se, at den selvstændiges virksomhed fortsat skaber indtjening, selvom forsikringstagerens personlige erhvervsevne er nedsat.

 

Selskabet afviser ofte at yde den selvstændige erhvervsdrivende dækning ved erhvervsevnetab, hvis selskabet kan se, at vedkommende får udbetalt beløb fra virksomheden i form af løn eller udbytte.

Både Ankenævnet for Forsikring og domstolene har dog slået fast, at der ved vurderingen af erhvervsevnetabet skal lægges vægt på den sikredes arbejdsrelaterede indtjening. Derimod må forsikringsselskabet ikke lægge vægt på, at den sikrede har indtægter, der kan henføres til investeringer og udbytte som ejer af virksomheden.

 

Har et forsikringsselskab afvist dækning med de begrundelser, er der grund til at klage over afvisningen. Vi hjælper gerne hermed.af

Få hjælp til din forsikringssag

Hos Elmer Advokater er vi ekspertise i sager om tab af erhvervsevne. Vi kender selskaberne og deres advokater, og de kender os. Vi har gode erfaringer med at skabe resultater for privatpersoner, selvstændige og virksomheder uden unødige retssager.

 

Har du spørgsmål eller brug for vores hjælp, er du velkommen til at kontakte vores Advokat og Associeret partner, Medea Solevad Plesner, på +45 3367 6780 eller på mpp@elmer-adv.dk. Vi beregner ikke salær, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

I nedenstående grafik kan du få et overblik over, hvordan en typisk sag om tab af erhvervsevne forløber. Vi har opdelt forløbet i forskellige faser: Klage til selskabet, Forlig, Ankenævnet for Forsikring samt Retssag.

 

Der er naturligvis forskel på sagerne, ligesom der er forskel på, hvilke sagsskridt, der skal foretages i den enkelte sag. Nogle har måske selv klaget til selskabet – andre har ikke. Og nogle har måske selv indbragt deres sag for ankenævnet. Derfor har vi opstillet en række punkter, der beskriver, hvordan vi kan hjælpe.

 

Om os