Patientskadeerstatning

OPNÅ PATIENTSKADEERSTATNING

Hos Elmer Advokater er vi specialister i og har mangeårige erfaring med behandling af patientskadesager – både i det administrative system og ved domstolene. Er der opstået fejl under din operation? Er du blevet diagnosticeret for sent? Eller har anden lægelig- eller medicinsk behandling påført dig en skade, så kan vi hjælpe dig med at opnå patientskadeerstatning.

 

HVORFOR BEHOV FOR ADVOKATBISTAND?

Patientskadesager er komplekse. Selve opgørelsen af krav på godtgørelse og erstatning kan være vanskelig og er du tilkendt erstatning, indebærer en klage til ankenævnet altid en risiko for, at du mister hele eller dele af din erstatning. Det er derfor vores klare anbefaling, at du søger specialiseret advokatbistand, der kan hjælpe dig med at navigere i et komplekst system af klagefrister og risici forbundet med klage samt til behandling af selve sagen med henblik på anerkendelse af skaden og til at sikre en korrekt opgørelse af dit krav.

 

ER JEG PÅFØRT EN PATIENTSKADE?

Spørgsmålet mange stiller sig selv er, om de er påført en patientskade. Er man det mindste i tvivl, er det vores anbefaling, at du anmelder dit forløb til Patienterstatningen. Det er enkelt at anmelde, og det koster dig ikke noget at få Patienterstatningen til at behandle din sag.

Patienterstatningen indhenter alt lægeligt materiale, og din sag vil blive forelagt en lægekonsulent, som vil vurdere, om der er sket en patientskade. Herefter vil de træffe afgørelse i din sag om hvorvidt du er påført i patientskade, der kan berettige dig til erstatning.

Er du i tvivl, om Patienterstatningens afgørelse er korrekt, er du altid velkommen til at kontakte os for en indledende vurdering af, om afgørelsen er korrekt eller om der bør klages til Ankenævnet for Patienterstatning.

 

HVILKE FRISTER GÆLDER FOR PATIENTSKADEERSTATNING?

Det er vigtigt, at du får anmeldt skaden i tide. Den almindelige forældelsesfrist er tre år fra skadespunktet eller fra det tidspunkt, hvor du er blevet bekendt med skaden.

Vi har i den forbindelse ført en lang række sager, der tager udgangspunkt i, om patienters erstatningskrav har været forældet. Disse sager har typisk vedrørt patienter, der først bliver opmærksomme på deres potentielle patientskade flere år efter den almindelige forældelsesfrist på 3 år.

En af vores nyheder herom, kan du læse her.

 

HVAD KAN HJÆLPE MIN SAG?

Ved anmeldelse af skaden anbefaler vi, at du beskriver dit forløb i detaljer. Det vil dels sparre dig for yderligere arbejde, mens Patienterstatningen behandler din sag, dels vil det forbedre din chance for tilkendelse af patientskadeerstatning.

Yderligere kan du vælge at klage over lægebehandlingen eller brud på dine patientrettigheder til Styrelsen for Patientsikkerhed (Disciplinærnævnet). Det vil i sig selv ikke føre til erstatning, men en afgørelse, der medgiver, at behandlingen har været kritisabel kan få bevismæssig betydning for din sag hos Patienterstatningen eller Ankenævnet.

 

BETALING OG OMKOSTNINGER

Det koster dig ikke noget før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig og hvad det skal koste.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at få dækket udgifter til advokatbistand i forbindelse med Patienterstatningens og/eller Ankenævnets behandling af din sag.

Skal din sag indbringes for domstolene, vil vi dog hjælpe dig med at undersøge, om du kan få dækket dine omkostninger via retshjælp eller fri proces.

Mie Andersen

Advokat

Direkte: +45 3367 6782

Karsten Høj

Partner

Direkte: +45 3367 6785

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev