Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
14.06.2016

Vi bliver til ELMER ADVOKATER

Kathrine Frøkjær


“En lille ændring med et klart signal”


Elmer & Partnere har i årtier været blandt de førende topspecialister inden for særligt ansættelses- og arbejdsret. I de sidste mere end 15 år har advokatfirmaet også være førende topspecialister i sager om arbejdsskade og personskade. Firmaets partnere har på disse specialeområder ikke bare sat dagsordenen ved domstolene, hvor de har ført tusindvis af retssager – herunder mere end 130 for Højesteret. De har også sat dagsordenen ved hele tiden at være en synlig og fagligt baseret stemme i debatten om praksis og udvikling af lovgivningen.


”Denne centrale placering inden for vores traditionelle arbejdsområder vil vi fastholde og udvikle” fortæller en af firmaets partnere, Karsten Høj. ”Det nye og let tilrettede navn er imidlertid et klart signal om, at Elmers advokater sammen med vores øvrige ansatte endnu tydeligere vil vise, at vi er advokater i et uafhængigt og selvstændigt advokatfirma. På den måde vil vi også adskille os fra andre rådgivere ved at stå ved, at den selvstændige og uafhængige advokat har en særlig styrke og værdi. Vores nuværende og kommende klienter skal derfor heller ikke være tvivl om, at vi har deres interesser og deres sag for øje”.


Samtidig med navneændringen lanceres også en ny hjemmeside med fokus på Elmer Advokaters specialeområder indenfor: Ansættelse, Arbejdsskade, Forsikring, PersondataPersonskade, og Retssager 


”Retssager er en del af de fleste advokaters hverdag. Man skal dog ikke tage fejl af, at retssagsførelse er en disciplin eller et håndværk, som ikke særlig mange advokater gennemført behersker. Gennem vores mangeårige arbejde har vi derimod opbygget en ret unik viden og erfaring med det at føre såvel rets- som voldsgiftssager”.


En af de særlige processer, som Elmer Advokater har opbygget erfaring med, er gruppesøgsmål, hvor firmaet har ført og aktuelt fører sager inden for det ansættelsesretlige område og inden for pensionsrettigheder. Elmer Advokater tilbyder ekspertise og rådgivning til både private og virksomheder.


Også forsikringsspecialet har Elmer Advokater valgt at skille ud til et særligt fokusområde. Elmer & Partnere har igennem mange år været blandt de førende inden for alt, hvad der angår personforsikring, dvs. ulykke-, kritisk sygdom- og tab af erhvervsevneforsikring, men firmaets indgående faglige ekspertise har måske skjult sig lidt under specialet i personskade.


”Vi synes derfor det er på tide, at det får et særligt fokus” udtaler Karsten Høj. ”Ikke bare fordi måden at tilgå forsikringssager adskiller sig fra den klassiske personskadesag om ansvar, men også fordi der med de sociale medier kommer stadigt flere sager, hvor forsikrings- og pensionsselskaberne ud fra oplysninger de henter fra de sociale medier eller gennem overvågning m.m. enten afviser at betale forsikringsydelser/erstatning eller standser en hidtil tilkendt løbende udbetaling.”


Forsikringsspecialet omfatter også, at Elmer Advokater fremover vil være virksomheders uafhængige rådgiver og procesadvokat i sager om indgåelse af forsikringsaftaler og tvister om forsikringsdækning m.m.


Problemstillingen for små og mellemstore virksomheder, der løber på en forsikringsretlig problemstilling, er at de som oftest har dygtige advokater tilknyttet deres virksomhed, som dog primært yder rådgivning inden for selskabsretlige og forrentningsmæssige forhold. Virksomhedens allerede tilknyttede advokater vil derfor sjældent være specialister i forsikringsret. Hertil kommer, at langt de fleste forsikringskyndige advokater i forvejen har et samarbejde med forsikringsselskaberne. De kan derfor ikke yde deres virksomhedsklienter den nødvendige og efter de advokatetiske regler forudsatte uafhængige rådgivning. Elmer Advokater vil derimod altid kun repræsentere den part, der har en sag mod et forsikringsselskab. Vi har derfor valgt side.


Endelig har Elmer Advokater med lanceringen af sit nye navn med logo og ny hjemmeside endegyldigt fået sat fokus på sociale sager som et fagligt speciale. Elmer Advokater har gennem længere tid haft et særligt fokus på dette specialområde og har nu positioneret sig blandt landets dygtigste. Dermed er Elmer Advokater et af de få advokatfirmaer, der på et højt fagligt og etisk niveau fører disse ofte meget vanskelige, men samtidig for den enkelte borger meget indgribende sager.


Det har alle dage været Elmer & Partneres målsætning ikke blot at hjælpe den enkelte, der har en ”god sag”, men også at føre sager, der kan være retningsgivende for praksis og dermed være bestemmende for ”de mange”, og det vil ikke ændre sig med det nye navn – ELMER ADVOKATER.


Flere nyheder
Om os