fbpx

Retssager

SPECIALISTER I AT FØRE RETSSAGER

Det er svært at definere en typisk retssag, da der kan føres retssager inden for en række forskellige områder og på forskellig vis (småsager, gruppesøgsmål, voldgift, almindelig retssag etc.).

At føre en retssag er for mange en naturlig del af advokatens arbejde. Sandheden er dog, at det er en svær disciplin, der kræver grundig erfaring, strategisk forståelse og ikke mindst faglige kompetencer.

Hos Elmer Advokater er vi højt specialiserede, og vi fører hvert år et stort antal retssager inden for alle vores fagområder med positive resultater for vores klienter. Derfor har vi forudsætningerne for at hjælpe dig med din sag. Dette uanset om din sag omfatter et mindre konkret søgsmål ved byretten eller en større sag for landsretten eller Højesteret.

Uanset sagens karakter ved vi, hvor vigtigt et godt samarbejde mellem advokaten og klienten er. Vi sørger derfor for, at du altid er grundigt orienteret om status i din sag, og vi taler løbende med dig om hvilken strategi, der kan sikre dig det bedst mulige resultat.

 

VI FØRER RETSSAGER PÅ ALLE NIVEAUER

Elmer Advokater er et klassisk proceskontor, fordi vi hvert år fører en lang række retssager for vores klienter inden for personskade, arbejdsskade og forsikringsret.

Desuden fører vi sager ved alle danske domstole, ligesom vi fører voldgiftsager og straffesager. Vi kan derfor hjælpe dig uanset, hvor i landet du befinder dig.

Yderligere har vi erfaring med at føre sager ved EU Domstolen, ligesom vi har ført en lang række principielle og omfattende sager ved landsretterne og Højesteret.

Eksempelvis har vi for Højesteret ført den såkaldte rygersag samt også rentegarantisagen. Desuden repræsenterer vi aktuelt en af de sagsøgte i den omtalte Amagerbanksag og også en af de sagsøgte i den ligeledes omtalte Roskildebanksag. Disse fire søgsmål har alle hver for sig forudsat gennemgang og systematisering af flere tusind siders bilag med henblik på at opnå indsigt, forståelse og ikke mindst overblik.

Er I flere, der har ensartede krav mod en virksomhed/arbejdsgiver, hjælper vi også gerne med at undersøge, om I har mulighed for at føre sagen efter de særlige processuelle regler om gruppesøgsmål. Vi har eksempelvis ført et søgsmål ved Østre Landsret for 1.100 tjenestemænd (feriepenge-sagen), og vi fører i øjeblikket et søgsmål for 270 statstjenestemænd i en sag mod SKAT, ligesom vi rådgiver repræsentanterne for 330 pensionstager, der overvejer søgsmål mod et pensionsselskab.

 

DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

 

  • Vi har indgående erfaring og indsigt i at føre retssag på alle niveauer. Derfor kan vi sikre dig en kompetent og erfaren rådgivning, der fokuserer på at belyse alle sider af din sag.
  • Vi har fokus på det gode samarbejde. Dermed bliver du aktivt inddraget hele vejen igennem forløbet, så vi altid kan sikre dig den mest optimale løsning ud fra dine behov.
  • Vi har stor forståelse for retssagers økonomiske risiko. Derfor vil forløbet være gennemsigtig, så du hele tiden er bevidst om de økonomiske omkostninger.
  • Vi hjælper dig også gerne med at afklare, om du helt eller delvist kan få dækket dine advokatomkostninger via retshjælpsdækning eller fri proces.

 

BETALING OG OMKOSTNINGER

Det er omkostningstungt at føre retssag. Derfor er det vigtigt for os, at du får fyldestgørende oplysninger om, hvad din sag kommer til at koste, inden vi går i gang. Du vil derfor altid modtage oplysning om de forventede omkostninger, inden vi begynder at arbejde på din sag.

Vi undersøger dog altid mulighederne for, at dine omkostninger kan blive dækket af en retshjælpsforsikring eller fri proces.

Husk følgende

At du nøje skal overveje, hvad du vil opnå med en retssag. Mange konflikter løses bedst uden for domstolssystemet.


At du med fordel kan samle alle dokumenter fra din sag i kronologisk rækkefølge og eventuelt skrive et kort resume af sagen, inden du henvender dig til os.


At undersøge, om din eventuelle indbo- eller kaskoforsikring indeholder en retshjælpsforsikring, der måske kan dække en del af dine udgifter ved en retssag.


At det i særlige tilfælde er muligt at gå flere sammen om at anlægge en retssag – eventuelt med hjælp fra en fagforening eller en interesseorganisation.


Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev